Stichting Zorgring

Het Landelijk Schakel Punt (LSP)

Het LSP regelt het verkeer van berichten tussen zorgaanbieders en zorgverleners. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken en huisartsenposten is hierop aangesloten. En daar komen nog steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

Als het nodig is voor een behandeling én als de patiënt toestemming heeft gegeven, kunnen zorgaanbieders via het LSP medische gegevens bekijken. Het gaat dan om een samenvatting van de belangrijkste gegevens uit het patiëntendossier bij de huisarts en een overzicht van de actuele medicijnen die deze patiënt gebruikt. Bij het LSP worden geen medische gegevens opgeslagen. De medische gegevens blijven in het dossier bij de huisarts of bij de apotheek. Verder houdt het LSP medische logging gegevens bij zoals waar zijn patiëntengegevens beschikbaar? Welke gegevens zijn opgevraagd? Wie heeft deze gegevens opgevraagd?

Zorgverleners mogen alleen gegevens delen als daarvoor toestemming is gegeven. Een patiënt kan deze toestemming zelf regelen via de website volg je zorg of door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij jouw huisarts en apotheek. Via deze website kan men ook zien aan wie toestemming is gegeven om medische gegevens te delen, hoe vaak en welke gegevens ze bekeken hebben.

Om aan te kunnen sluiten op het LSP gelden er bepaalde eisen rond netwerkverbindingen (Goed Beheerd Zorgnetwerk) en servercertificaten. Een zorgaanbieder vraagt de aansluiting op het LSP aan bij VZVZ. Zorgring regelt de netwerkaansluitingen conform deze eisen. Verder regelt Zorgring de installatie van door u aangevraagde certificaten zodat uw systeem conform de gestelde eisen en veilig kan communiceren met het LSP.

Een Goed Beheerd Zorgnetwerk verzorgt goede en veilige communicatie tussen zorginformatiesystemen en het LSP. Dit houdt in dat wij door VZVZ geaccepteerd zijn als partij die een beveiligde verbinding, volgens de door de VZVZ gestelde eisen, aanbiedt tussen het GBZ (Goed beheerd zorgsysteem) van de zorgaanbieder en het LSP. Elke twee jaar wordt dit certificaat hernieuwd.