Zicht op Zorg

Introductie van beeldcommunicatie in de zorg

Inleiding

In de regio Kennemerland is onder leiding van stichting Zorgring het initiatief genomen om te komen tot een voorziening van beeldcommunicatie in de zorg.

Aanleiding was in 2012 de gedachte van enkele huisartsen dat er een hiaat zit in de contactmogelijkheden tussen arts en patiënt en tussen zorgverleners onderling. Het gaat om het gat tussen telefonisch contact en contact waarbij bij de gesprekspartners in een ruimte aanwezig zijn, zoals een consult of een visite.

De technische mogelijkheden voor beeldcommunicatie in de maatschappij nemen toe (skype, facetime, Oovoo etc, )maar deze voorzieningen kunnen om veiligheidsredenen niet zomaar toegepast worden in de zorg.

Er is gezocht naar een mogelijkheid voor beeldcommunicatie in de zorg met als uitgangspunten: veilig, eenvoudig, goedkoop en relevant. Deze mogelijkheid is ontwikkeld en gevonden in de vorm van “ZichtopZorg”.

Doel was ook om een voorziening te ontwikkelen die niet alleen 1 doel dient, (bijvoorbeeld beeldconsulten, zoals webcamconsult , patienthub of spreekuuronline), maar breder toepasbaar zou zijn in verschillende situaties in de zorg. Je kan hierbij denken aan intercollegiale consultatie, anderhalvelijnszorg, ondersteuning thuiszorg, familiegesprekken met 1 of meerdere familieleden op afstand.

Perspectief van de huisarts:

De huisarts krijgt beschikking over een account met 3 modules:

Een module voor één op één intercollegiaal contact, waarbij door op de foto (of silhouet) van een andere hulpverlener te klikken, beeldcontact gelegd kan worden. De kleur van de stip links-onder geeft aan of de hulpverlener beschikbaar (ingelogd) is.

1

 

 

Door op het vakje rechts onder de foto te klikken komt het profiel van de hulpverlener in beeld met aanvullende contactgegevens. Hiermee ontstaat dus gelijk een regionaal “smoelenboek” .

2

 

De 2e module is de consultmodule.

Er is een agenda, waarin allereerst blokken gedefinieerd kunnen worden waarin afspraken gepland kunnen worden, door hulpverlener of assistent(e).

Binnen deze blokken kunnen afspraken gemaakt worden door een tijd aan te klikken en in het geopende venster naam, geboortedatum, email-adres, geslacht en klacht in te vullen.

Zodra de afspraak is gemaakt gaat er een email naar het emailadres van de patiënt met daarin informatie en een link naar een digitale wachtkamer. In deze “wachtkamer” kan de patiënt vanaf een uur voor de afspraak terecht. Hij/zij kan beeld en geluid nog testen en de dokter of praktijkondersteuner haalt de patiënt vervolgens op uit de digitale wachtkamer.

3

4

 

 

 

De 3e module geeft de mogelijkheid te chatten met andere accounthouders/hulpverleners en beeldcontacten op te zetten met meerdere mensen tegelijk. Hierbij kun je denken aan multidiciplinair overleg, HAGRO-vergadering.

De techniek is gebaseerd op WebRTC, ontwikkeld door Google en draait het beste op Chrome, maar ook Firefox gaat goed en met een Plugin draait het ook op Internet Explorer. Android tablets zijn te gebruiken. Voor IOS (vooral op termijn belangrijk voor contacten met patiënten die behalve een ipad geen andere computer hebben met camera en geluid), moet nog een app ontwikkeld worden.

De verbindingen lopen gecodeerd peer-to-peer en worden opgezet door een TURN-server die binnen het beveiligde Zorgring-domein draait.

 

5

 

De voorziening is toegankelijk voor alle eerstelijns hulpverleners (huisartsen, verloskundigen,oefentherapeuten, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, logopedisten, diëtisten, apothekers, sociaal team ea.)

Implementatie van ZichtopZorg sluit goed aan bij de Thema’s die VGZ gekozen heeft als beleidsspeerpunten:

Basis-GGZ: ZichtopZorg kan goed gebruikt worden door POH-GGZ, waardoor deze flexibeler en plaats-onafhankelijker kan werken.

Ouderenzorg:Binnen ouderenzorg zijn er meerdere toepassingen: Consulten waarbij de patient thuis kan blijven. Overleg met thuiszorg en mantelzorgers. Aansluiting op persoonlijk dossier van patient.

Substitutie: ZichtopZorg is bij uitstek geschikt voor anderhalvelijns consulten, waarbij de specialist via videoverbinding meekijkt, vraagt en hoort terwijl de patient bij de huisarts in de spreekkamer is. Hiervoor zullen nog wel vergoedingsafspraken gemaakt moeten worden.

Wijkgerichte zorg: Door gebruik van ZichtopZorg is het mogelijk aan een overleg deel te nemen zonder dat het veel tijd kost (Je hoeft er niet heen. Het kost alleen de tijd van het overleg zelf).

Er zal op korte termijn ook een digitaal dossier beschikbaar komen voor en door de patiënt. De patiënt heeft de regie en bepaalt wie er inzage hebben inzijn/haar dossier en wie in de verslaglegging kunnen. Een huisarts met een ZichtopZorg-account kan bij toestemming van de patiënt zijn/haar persoonlijk dossier inzien en bewerken.