Zorgdossier

Zorgdossier is het Huisartsen Informatie Systeem van Labelsoft. In 2012 maken circa 100 huisartsen gebruik van de hosting van Zorgdossier bij Zorgring. Wij bieden niet alleen het technische platform, maar juist ook ondersteuning in het optimaal benutten van alle mogelijkheden die Zorgdossier biedt, zoals een directe link met het ziekenhuissysteem van McKesson alsook ‘Beter Verwijzen’ (het rechtstreeks versturen van digitale verwijsbrieven).