Stichting Zorgring

Home Nieuws Certificering Goedbeheerd Zorgnetwerk (GZN) hernieuwd

Certificering Goedbeheerd Zorgnetwerk (GZN) hernieuwd

8 mrt 2022 om 14:22

We zijn verheugd en trots dat we wederom volledig goedgekeurd en gecertificeerd zijn als Goedbeheerd Zorgnetwerk door VZVZ. Op 7 maart 2022 hebben we, na een door VZVZ uitgevoerde audit, de gebruikelijke tweejarige verlenging van de GZN acceptatie verkregen. Deze certificering is cruciaal voor zorgaanbieders; je kan pas aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) als aan het programma van eisen voor GZN is voldaan.

Iedere twee jaar wordt er bij zorgaanbieders standaard een auditprocedure afgenomen. Zorgring heeft ook deze keer weer succesvol deze acceptatie-audit bij VZVZ doorlopen. Tijdens deze test werd gekeken of we aan het actuele Programma van Eisen van VZVZ voldeden. Concreet zijn er steeds drie onderdelen die de basis vormen voor de certificering:

• Het succesvol doorlopen van de acceptatie-audit bij VZVZ
• Een technische aansluiting hebben op de twee datacentra waar het LSP op draait
• Het aangegaan zijn van een deelnameovereenkomst met VZVZ

Naast deze eisen worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan de verplichte technische voorzieningen en operationele afspraken voor beheer. Ook deze zijn in orde.

Bij Zorgring zijn alle inspanningen er steeds op gericht om de zorgsector zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn daarbij essentieel. Het is van het grootste belang aan de strengst mogelijke standaarden te blijven voldoen en de benodigde certificeringen te blijven behalen. Zo weet de sector dat men kan vertrouwen op onze diensten en onze dienstverlening.