Stichting Zorgring

Home Nieuws Deelnemersraad Zorgring

Deelnemersraad Zorgring

Zoals wellicht bekend geven de gezamenlijke zorginstellingen in Noord Holland Noord de digitale samenwerking en gegevensuitwisseling een impuls. Deze goede richting kan alleen worden gerealiseerd door samen keuzes te maken en deze
gezamenlijk uit te dragen en uit te voeren. Eerder heeft de regio aangegeven deze ambitie samen met RSO Zorgring vorm te willen geven. Inmiddels is er een nieuwe governance ingericht en zijn de statuten, doelen en strategie van RSO
Zorgring opnieuw bepaald. Recentelijk hebben we tijdens een regionaal bestuurlijk overleg ook het regionale programmaplan gepresenteerd.

Deelnemersraad
Wij stellen ons ten doel om de kwaliteit van de zorg van onze opdrachtgevers nog meer te verbeteren door het verzorgen van een veilige en betrouwbare omgeving voor alle communicatie rondom de patiënt. Dat doen wij via onze diensten en projecten, maar vooral ook samen met u. U kunt een actieve bijdrage leveren door zitting te nemen in de Deelnemersraad, op deze manier bepaalt u mede wat de koers en strategie van Zorgring is. De deelnemersraad bestaat uit bestuurders van alle deelnemende organisaties. Om deze regionale samenwerking te verstevigen en uit te breiden hebben wij u als deelnemer van Zorgring nodig. Wij hebben hier eerder een mail over gestuurd. Indien u deze mail en de informatie nog niet ontvangen heeft, en u bent wel geïnteresseerd in deelname, neem dan contact met ons op via communicatie@zorgring.nl.