Stichting Zorgring

Home Nieuws krachten bundelen

Krachten bundelen

Tijdens de CxIO tafel van december jongstleden is het proces voor de nadere invulling van de Programmalijnen voor Regio NHN besproken.
De eerste concrete stap is nu het ophalen van relevante regionale projecten zodat er een beeld voor regio NHN ontstaat en de beoordeling
van de projecten vervolgens kan gaan opstarten.

Het nader invullen van de programmalijnen gaat plaatsvinden met projecten die een regionaal belang hebben met één
of meerdere van de volgende programmalijnen:

 

 1. Medicatie proces, regio NHN gefaseerd aansluiten op het ‘10 stappenplan’
 2. Digitale Transmurale ketenuitwisseling
 3. Informatievoorziening voor patiënt/cliënt

 

Per programmalijn is het streven om een (beperkt) aantal projecten te selecteren die passen bij deze programmalijn,
haalbaar zijn en voldoende prioriteit hebben om op te pakken. De projecten kunnen een looptijd hebben van 1 tot 3 jaar.

 

Procedure aanmelden projecten

Aan welke criteria moet het project voldoen:

 

Vanuit de hele regio kunnen zorgaanbieders projecten voordragen. Deze projecten moeten minimaal voldoen aan de volgende criteria:

 

 1. Een regionaal karakter hebben (minimaal 3 of meer zorgaanbieders zijn betrokken)
 2. Passen binnen 1 van genoemde programmalijnen
 3. Passend binnen de missie en visie van RSO Zorgring (ik zou deze toevoegen aan het document)
 4. Prioriteit voor de ketenpartners, bijvoorbeeld:
  a. Wat: projectopdracht en korte omschrijving resultaat
  b. Waarom: wat is de achtergrond en aanleiding, waarom is het belangrijk
  – wie hebben er baat bij,
  – is er een wettelijke plicht,
  – een goede business case
  – voorkomen van een groot risico
  c. Wanneer; wat is de globale start en looptijd van het project
  d. Voor wie; doelgroep en belanghebbenden
  e. Door wie: wat zijn de belangrijkste resources nodig voor het slagen van het project
 5. Wat is volgens de indiener de beste aanvliegroute voor dit project?
 6. Welke rol wordt hierin van Zorgring verwacht?

 

Aanleveren projecten:

Projecten kunnen via het volgende e-mail adres ingediend worden: projecten@zorgring.nl .
Voor het maken van een goede regionale start vragen wij jou om reeds bekende projecten voor 12 februari 2022 via dit mailadres aan te leveren.
Hierna vindt de beoordeling plaats en wordt er een voorstel voor de CxIO tafel geformuleerd.