Stichting Zorgring

Home Nieuws Tijd om stil te staan

Tijd om stil te staan en achteruit te kijken

En dan zijn we weer een maand verder; de tijd glipt als zand tussen je vingers door. Toch is het goed om af en toe even stil te staan en achteruit te kijken; alleen op deze manier kun je allereerst zien waar je vandaan komt (en of je dus voortgang hebt gerealiseerd) en daarnaast kun je ook je richting pas bepalen als je even afstand neemt. Het maandelijkse ritme van de nieuwsbrief is een hulpmiddel en reminder voor mij om even op gepaste afstand te gaan staan.

Terugkijkend zie ik dat er weer veel is gebeurd: de uitvraag voor de regionale projecten is goed op stoom gekomen. Hiermee worden de contouren van het regionale programma rondom digitale samenwerking en uitwisseling duidelijk. De komende periode gaan we dit samen verder vormgeven. Daarnaast is er een mooie mijlpaal bereikt door een overeenkomst te sluiten met KPN  E-Zorg. Zij gaan voor de regio NHN het EDI berichtenverkeer technisch verzorgen. Voor de adressering gaan we gebruik maken van het ZorgAB; 1 van de bouwstenen voor een Duurzaam Informatiestelsel. Dit is een win-win-win: De regio krijgt technisch een top- product, Zorgring blijft het vertrouwde aanspreekpunt en het adresseringsprobleem wordt hiermee kleiner.

Vooruitblikkend zie ik dat ik op de rand van de vakantie sta; tijd om nog meer afstand te nemen dus. Het is fijn om te constateren dat we een dynamische regio hebben waarin we naar elkaar toe bewegen. Het is nog mooier om hier onderdeel van te mogen zijn en een steentje aan bij te dragen.

Ik wens u nog een prettige dag.

Florian Visser
Directeur Zorgring