Stichting Zorgring

Home Nieuws Toekomstbestendig partnerschap


Zorgring NHN en E-Zorg en kondigen toekomstbestendig partnerschap aan

Stichting Zorgring NHN gaat zijn volledige gestructureerde berichtenverkeer door Zorgspecialist E-Zorg, onderdeel van KPN Health, laten verzorgen. Via het E-Zorg platform Medische Berichtenservice zullen jaarlijks naar schatting 6.000.000 berichten met medische informatie veilig worden afgehandeld voor de regio Noord-Holland Noord. Om de juiste adressering te waarborgen is voor de generieke functionaliteit ZORG-AB van VZVZ gekozen. Het partnerschap is een richtinggevende samenwerking op het gebied van interoperabiliteit en veilige gegevensuitwisseling.

Samenwerking
Vanaf Q2 2022 zal het versturen van medische informatie van de bij Zorgring NHN aangesloten zorgprofessionals door E-Zorg worden afgehandeld. In de regio Noord-Holland Noord versturen eerste- en tweedelijns zorgmedewerkers (ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, verloskundigen, paramedici etc.) gezamenlijk tussen de 15.000 en 20.000 medische berichten per dag. Dit gebeurt vanuit vele verschillende systemen en in uiteenlopende bestandsindelingen. De complexiteit hiervan is in de aanloop naar de implementatie door Zorgring NHN en E-Zorg in een intensief voortraject nauwgezet geïnventariseerd. Hierdoor wordt een naadloze transitie gegarandeerd met een zeer hoge continuïteit (uptime). Zorgprofessionals kunnen zo ook in de toekomst veilig in een volledig versleutelde omgeving communiceren, zodat privacygevoelige informatie altijd alleen ingezien kan worden door degene voor wie deze bestemd is. Om de juiste adressering te waarborgen is voor de generieke functionaliteit ZORG-AB van VZVZ gekozen, het adresboek voor de zorg, dat per persoon of organisatie noodzakelijke informatie bevat om veilig digitaal met die persoon te kunnen communiceren.

Zorgring Noord-Holland Noord
Zorgring NHN werkt voor een breed scala aan dienstverleners en instellingen in de gezondheidszorg en levert ICT-diensten voor het digitaal uitwisselen van (privacygevoelige) gegevens van patiënten. Op dit moment ondersteunt Zorgring tientallen zorginstellingen en honderden aangesloten zorgverleners. Samen goed voor een werkgebied van ruim 1.000.000 patiënten en cliënten in de regio Noord-Holland Noord. Deze outsourcing stap van Zorgring helpt bij het realiseren van de strategie van Zorgring om zich te richten op het organiseren en faciliteren van medische gegevensuitwisseling in de regio, en minder op het zelf ontwikkelen van techniek.

“We kiezen voor E-Zorg vanwege het feit dat zij een betrouwbare partner zijn en meewerken aan de realisatie van het Duurzame Informatiestelsel Zorg door onder andere ook aan te sluiten op het ZORG-AB. Zo werken we in de regio toe naar een duurzaam ecosysteem van applicaties die interoperabel zijn. Dit met als doelstelling om de kwaliteit van zorg te vergroten.’”
Florian Visser – Directeur Zorgring

E-Zorg
E-Zorg, onderdeel van KPN Health, is toonaangevend specialist als het gaat om zorg gerelateerde ICT-dienstverlening. Tot het portfolio behoren veilige verbindingen, een veilig communicatieplatform (Zorg Messenger) en ook een, in samenwerking met Copernicus Interchange Technology ontwikkelde, toepassing voor veilige en efficiënte gegevensuitwisseling: Medische Berichten Service. Recepten, laboratoriumuitslagen, verwijzingen en veel andere medische data kunnen hiermee snel, probleemloos en volstrekt veilig tussen zorgverleners verstuurd worden. Gebruik makend van de ondersteunende faciliteit: ZORG-AB van VZVZ. Het adresboek voor zorgverleners. E-Zorg en Zorgring hebben de samenwerking intensief voorbereid en Rob Bloemkolk, dienstenmanager van de Medische Berichten Service zal vanuit E-Zorg het implementatietraject gaan coördineren.

“De samenwerking tussen E-Zorg en Zorgring is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Veiligheid, continuïteit en interoperabiliteit zijn cruciaal en we hebben elkaar gevonden op deze punten. Ons partnerschap geeft ook de richting aan waar we als de markt naar toe moeten. Het toont aan dat dienstverleners uitstekend samen kunnen optrekken om de zorg te verbeteren.
Leon Backes – Directeur E-Zorg

ZORG-AB van VZVZ
Zorgaanbieders wisselen op vele verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar uit. Belangrijk hierbij is de noodzaak dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden, zodat gegevens naar een juist adres verstuurd worden. ZORG-AB is een gemeenschappelijke adresinformatievoorziening van VZVZ, die alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om (medische) gegevens met elkaar uit te wisselen. De samenwerking tussen Zorgring en E-Zorg toont aan dat marktpartijen interoperabiliteit makkelijker kunnen realiseren met behulp van generieke functies zoals ZORG-AB. Samenwerking en efficiency-voordelen dragen bij aan de verbetering van de zorg.

“Wij zijn uiteraard blij dat Zorgring NHN en E-Zorg samenwerken om het berichtenverkeer in Noord-Holland goed in te richten. Wij zijn ook blij dat ZORG-AB in die samenwerking een plaats krijgt. Daar hebben wij ZORG-AB voor ontwikkeld. Immers een goed beheerd, uniform en voor iedereen bruikbaar adresboek maakt het inrichten van dergelijke initiatieven makkelijker. Efficiënt in de ontwikkeling en betrouwbaar in het gebruik omdat alleen maar dit ene adresboek actueel gehouden hoeft te worden. Met Zorg-AB kunnen zorgverleners elkaar snel vinden en worden gegevens naar het juiste adres verstuurd.”
Adriaan Blankenstein – Bestuurder VZVZ