Stichting Zorgring

Home Nieuws twiin afsprakenstelstel

Twiin Afsprakenstelsel 1.0 beta live!

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het updaten van het Twiin Afsprakenstelsel 0.8, en met goed resultaat.
Na weken van schrijven en afstemmen kan nu gezegd worden: het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta is beschikbaar.

Het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta is een solide basis voor beproeving. Dit betekent dat alle afspraken en informatie, beschreven in de huidige versie, goed zijn om een start te maken met het uitwisselen van digitale gegevens in de zorg over bestaande zorgnetwerken en voorzieningen heen.