Stichting Zorgring

Home Nieuws Verslag CxIO bijeenkomst maandag 11 april jl.

Verslag CxIO bijeenkomst maandag 11 april jl.

Op maandag 11 april hebben wij, mede door de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit 23 verschillende zorginstellingen (in totaal 38 deelnemers aanwezig), een interessante en leuke bijeenkomst met elkaar beleefd. Via deze weg willen wij iedereen nogmaals danken voor de betrokkenheid, inzet en bijdragen die deze bijeenkomst tot een succes hebben gemaakt!

Met in totaal 52 ingezonden project ideeën hadden we een flinke taak liggen om hier een goede selectie te maken voor de projectenkalender van dit en komende twee jaren.

Algemene boodschap voor Zorgring

  • Focus: niet alles tegelijk oppakken
  • Aansluiten bij landelijke initiatieven
  • Aan de slag met regionale architectuur
  • Op termijn: regionale IT portfolio management

Vervolg

  • In de komende regionale CxIO tafel van 30 mei aanstaande wordt de input besproken en een advies uitgebracht naar het bestuur van Zorgring
  • Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van 14 juni aanstaande wordt er ook input opgehaald betreffende de projectenkalender
  • Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni aanstaande wordt het advies geagendeerd en besproken
  • Na de besluitvorming wordt de CxIO tafel en deelnemers geïnformeerd over de uitkomst

Meer informatie of vragen? Stuur dan een mail naar projecten@zorgring.nl