Stichting Zorgring

Home Nieuws Zorgring en PGO

Zorgring en PGODe aansluiting op en het gebruik van Persoonlijke Gezondheid Omgevingen is voor veel Zorgverleners een thema voor dit jaar en een van de 3 speerpunten in het programma van Zorgring. Als lid van de PGO Alliantie is Zorgring betrokken bij zowel de technische kant als het stimuleren van het gebruik van een PGO onder inwoners in onze regio.


Vorig jaar is er samen met  verschillende zorgorganisaties een vooronderzoek uitgevoerd naar een gezamenlijk DVZA waarop diverse PGO aanbieders kunnen aansluiten. Dat bleek helaas technisch nog niet haalbaar. Dit jaar gaat Zorgring samen met een aantal regionale zorgaanbieders een project starten om het gebruik van PGO’s door inwoners van Noord Holland Noord te stimuleren. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet en in de maand juni zal een overleg met een aantal zorgorganisaties uit regio Zaanstreek Waterland plaatsvinden.


Vanuit onze deelname aan de PGO alliantie wordt ook samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst, waardoor, indirect, ook de stem van de inwoners wordt meegenomen. Zodra er concrete resultaten uit het gezamenlijke project komen zullen wij u natuurlijk hierover informeren. Wilt u meer weten over dit project of deelnemen laat het dan weten via projecten@zorgring.nl