Stichting Zorgring

Home Vacature

Vacatures

Functiebeschrijving

 

1                  Senior projectleider

 

1.1      Afdeling:

 • Algemene zaken

 

1.2      Functie-inhoud:

De senior projectleider is verantwoordelijk voor het behalen van resultaten t.b.v. complexe projecten die nodig zijn om op regionaal niveau te komen tot goede digitale informatie-uitwisseling om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Hij/zij geeft leiding aan deze projecten en is de intermediair tussen Zorgring en andere stakeholders, zodanig dat deze gezamenlijk bijdragen aan de goede digitale zorgcommunicatie tussen zowel zorgverleners als patiënten in de regio Noord Holland Noord. Zo wordt Zorgring neergezet als het aanspreekpunt voor digitale zorgcommunicatie in de regio. De senior projectleider is budget- en resultaat verantwoordelijk voor het geheel aan projecten.

 

1.3      Taken:

Projectleiding

 • Ontwerpen van een samenhangend geheel aan projecten, om een goede digitale zorgcommunicatie tussen zowel zorgverleners als patiënten te bewerkstelligen en Zorgring te positioneren als het aanspreekpunt voor digitale zorgcommunicatie in de regio. De senior projectleider heeft een antenne voor kansrijke (zorg)innovaties en verbeterideeën die daaraan bijdragen.
 • De senior projectleider denkt en werkt vanuit populatie/ patiëntbelang: hoe ziet de zorgvraag in de regio er over een X aantal jaar uit, welke mogelijkheden zijn er, welke vernieuwing/ verandering is wenselijk?
 • Verbinden van de organisaties in Noord Holland Noord op het gebied van digitale zorgcommunicatie en de verscheidene projecten waar nodig afstemmen met zorgverleners, management, bestuur, ketenpartners en zorgverzekeraars.
 • Gesprekspartner voor regionale behoefte aan digitale zorgcommunicatie.
 • Samen met de directie de verschillende projecten van Zorgring positioneren aan de juiste regiotafels.
 • Besturen en beheersen van de projecten en activiteiten binnen de verschillende projecten op basis van hun onderlinge samenhang en de effectieve bijdrage aan de strategische doelen.
 • Zorgdragen voor het prioriteren en realiseren van de gedefinieerde projecten.

 

Samenwerking en netwerkopbouw

 • Bouwen en intensief onderhouden van het (regionaal) netwerk, initiëren en stimuleren van samenwerking met ketenpartners. De senior projectleider is op een faciliterende manier duidelijk zichtbaar, benaderbaar en signaleert tijdig in- en externe ontwikkelingen.
 • Aanscherpen van de gezamenlijke ambitie (welke doelen, wanneer succesvol), inrichten van de benodigde projectorganisatie en samenhang borgen met andere projecten.
 • Adviseren over samenstelling van kern- en werkgroepen en voorzitten van verschillende overlegtafels en groepen.
 • Faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende projecten en organisaties.

 

Projectmanagement

 • Coördineren, prioriteren, afstemmen en monitoren van projecten met projectleiders en indien nodig met andere projectleden
 • Leiden van projecten en mede opbouwen van de projectorganisatie van Zorgring.
 • Organiseren en faciliteren van (regionale) bijeenkomsten of evenementen en presenteren van aanpak en resultaten. Delen van ervaringen op landelijke bijeenkomsten van veld- en branchepartijen.
 • Opstellen projectplannen met bijbehorende budgetten.
 • Verantwoordelijk voor het financieel reilen & zeilen van de projecten.

 

Overig

 • Kan indien nodig de directeur op onderwerp vertegenwoordigen bij interne en externe gelegenheden.

 

1.4      Functie eisen:

Kennis:

Minimaal HBO opgeleid, academische opgeleid is een pré, meerjarige werkervaring in de zorg en bewezen kennis van projectmanagement. Ervaring op het snijvlak van samenwerking tussen regionale partners in zorg. Beschikt over kennis van de visie, de verschillende projecten en diensten van de organisatie en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Houdt kennis op peil middels het bijhouden van actuele ontwikkelingen.

 

Zelfstandigheid:

Werkt zelfstandig en lost vakinhoudelijke problemen zelfstandig op. Analytisch sterk, heeft snel overzicht in complexe omgevingen en is in staat de ontwikkelingen in de zorg te beoordelen op relevantie voor de eigen organisatie. Houdt overzicht, stelt prioriteiten, is daadkrachtig en weet van doorpakken. Bepaalt naar eigen inzicht, waar nodig in overleg met de directeur van Zorgring, de aanpak en indeling van de werkzaamheden en de te stellen prioriteiten. Onafhankelijkheid en integriteit gaan samen met een sterk verbindend vermogen en doorzettingsvermogen. Vindingrijkheid, creativiteit, zelfstandigheid en initiatief zijn vereist.

 

Sociale vaardigheden:

De senior projectleider is een sleutelfiguur met een duidelijke missie, intermediair tussen de regiopartners. De senior projectleider richt zich op het opbouwen, verdiepen en verstevigen van langdurige en waarde creërende relaties op strategisch, tactisch (management) en operationeel (specialistisch) niveau. Hij/zij heeft oog voor de belangen van alle stakeholders in de regio en is hierdoor een goede gesprekspartner. Het is een energieke en inspirerende persoonlijkheid, die mensen enthousiast kan maken om nieuwe inzichten te waarderen en in beweging te brengen, heeft overtuigingskracht, is communicatief sterk, schrijft makkelijk en houdt daarbij rekening met de diverse belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

 

De senior projectleider weet op welke momenten welke betrokkenen (binnen & buiten de organisatie) aan welke tafel moeten zitten om van uitdaging naar idee en oplossing te komen. Hij/ zij weet de benodigde stakeholders te motiveren om ideeën om te zetten in projecten, zorgt dat voortgang van de projecten wordt bewaakt en draagt bij aan een cultuur waarin continue ontwikkeling floreert.

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:

Oplettendheid en nauwkeurigheid zijn vereist bij de werkzaamheden en het doorzien van de gevolgen voor het beleid. Eisen worden gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het doorvoeren van beleidswijzigingen en het behalen van projecttermijnen en eindopdrachten. Gevoel voor systematiek en ordelijkheid zijn vereist bij het uitvoeren en in kaart brengen van analyses en advisering. Integriteit is vereist in verband met het beschikken over vertrouwelijke informatie over beleid. Regelmatige in- en externe contacten stellen eisen aan voorkomen en gedrag. Onvolkomenheden bij de uitvoering van de werkzaamheden kan het imago van de organisatie schade toebrengen.

 

1.5      Bevoegdheden:

 • Zelfstandig opereren

 

1.6      Contacten:

Intern: Heeft contacten met de directeur van de organisatie over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden en de gedefinieerde projecten. Daarnaast is er veelvuldig contact met projectleiders om voortgang te bewaken en werkzaamheden af te stemmen.

 

Extern: Heeft veelvuldig externe contacten met zorgverleners, management, bestuur, ketenpartners zorgverzekeraars en VWS om de projecten te toetsen en waar nodig bij te stellen aan de hand van actuele ontwikkelingen.

 

1.7      Is verantwoording verschuldigd aan:

 • De directie

 

1.8      Beloning

Hoewel Zorgring zich niet heeft gecommitteerd aan een CAO, is een richtsnoer voor beloning voor deze functie FWG schaal 65 conform CAO ziekenhuizen.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen