Stichting Zorgring

Home Diensten

Op initiatief van Noordwest Ziekenhuisgroep en de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) maken huisartsen gebruik van elektronische verwijzing, op basis van vaste sjablonen.

Callmanager is speciaal voor de huisartsenposten ontwikkelde software van CGM en wordt op grote schaal landelijk toegepast.

EDI (Electronic Data Interchange) is een standaard voor het uitwisselen van gegevens, geautomatiseerd, tussen computersystemen van bedrijven.

Het Landelijk Schakelpunt is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Zij kunnen dan medische gegevens over hun patiënten raadplegen.

Wij leveren en monitoren routers voor verschillende verbindingen, daarnaast realiseren wij VPN-tunnels.

In de regio Noord-Holland bieden wij systeembeheer lokaal aan, op HIS en database gebied ook daarbuiten.

Zorgdossier is een HIS (Huisartsen Informatie Systeem), dat is ontwikkeld door CGM.

Met de UZI-pas kunt u via dit portaal delen van het medisch dossier van uw patiënt raadplegen. Het geeft direct toegang tot het elektronisch patiëntendossier van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Scipio is een HIS (Huisartsen Informatie Systeem), dat is ontwikkeld door OmniHis.

Wij hebben met de verschillende partijen in de zorgverlening veilige routes voor mailverkeer ingesteld, zodat uw berichten niet via het openbare internet worden afgeleverd