Voor gebruik van onze diensten is in veel gevallen een VPN verbinding noodzakelijk, deze kunt u hier invullen en indienen.

Stichting Zorgring

Home Certificering

ISO 27001 gecertificeerd door Duijnborgh Certification.

Informatiebeveiliging is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens (ofwel GDPR) in Europa zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de beveiliging van hun informatie te structureren op basis van ISO 27001. Het is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging.
Bij ons iSMS word er rekening gehouden met de Zorg gerelateerde zaken van de NEN7510
Met het ISO 27001 certificaat toont een organisatie aan dat haar informatiebeveiliging getoetst is en in orde bevonden is.

Zorgring ISO27001 Toepasselijkheid

Zorgring ISO27001 Certificaat

ISO 27001 is dé norm voor informatiebeveiliging

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak. Met een ISO 27001 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

De norm ISO 27002 beschrijft de beheersmaatregelen en biedt een verdiepingsslag op ISO 27001. ISO 27002 geeft in detail aan welke maatregelen u kunt nemen om aan de normeisen van ISO 27001 te voldoen.

ISO 27001 bevat de High Level Structure (HLS), de basisstructuur met kerneisen voor managementsysteemnormen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van ISO-managementsystemen.

ISO 27001 en ISO 27002 zijn nuttig voor alle organisatie die willen aantonen dat zij een set van maatregelen, processen en procedures hanteren om aan stakeholders (klanten, leveranciers, belangenverenigingen, brancheorganisatie, enz.) te laten zien dat zij serieus met informatiebeveiliging omgaan. Dit kunnen ICT-bedrijven zijn, maar ook banken, verzekeraars, overheid, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie omgaan, bewerken of opslaan.

 

Nictiz

Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert en certificeert,  zodat leveranciers en zorgaanbieder op een snelle en verantwoorde wijze aansluiten van hun systemen op het landelijk schakelpunt.
In opdracht van het Ministerie van VWS zet Nictiz zich in voor de realisatie van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere vormen van elektronische communicatie. Zij doet dit samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers en relevante overheidsorganisaties.
Op hun website vindt u actuele informatie over de voorzieningen die worden getroffen voor veilig en effectief gebruik van ICT in de zorg. Tevens vindt u informatie over de innovatieve toepassingen die worden ontwikkeld.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen