Stichting Zorgring

Home Certificering

ISO 27001 gecertificeerd door Duijnborgh Certification.

Informatiebeveiliging is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens (ofwel GDPR) in Europa zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de beveiliging van hun informatie te structureren op basis van ISO 27001. Het is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging.

Heeft u vragen over het informatiebeveiligingsbeleid neem dan contact op met de Information security officer via servicedesk@zorgring.nl

Nictiz

Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert en certificeert,  zodat leveranciers en zorgaanbieder op een snelle en verantwoorde wijze aansluiten van hun systemen op het landelijk schakelpunt.
In opdracht van het Ministerie van VWS zet Nictiz zich in voor de realisatie van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere vormen van elektronische communicatie. Zij doet dit samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers en relevante overheidsorganisaties.
Op hun website vindt u actuele informatie over de voorzieningen die worden getroffen voor veilig en effectief gebruik van ICT in de zorg. Tevens vindt u informatie over de innovatieve toepassingen die worden ontwikkeld.