Evaluatie is het “verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen”, aldus Wikipedia. Klinkt als een logisch en noodzakelijk iets om op reguliere basis uit te voeren, niet alleen voor Zorgring maar voor iedere organisatie. Traditiegetrouw doen we ‘evaluaties’ op geijkte momenten zoals einde kwartaal, tertiaal of jaar.

Zo ook uiteraard bij Zorgring. Herinnert u zich ons strategisch kader nog? Gebaseerd op dit strategische kader hebben wij een plan gemaakt om, in lijn met de ‘Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel’, te komen tot een ‘digitale snelweg’ in de regio. Voor de kenners onder ons: dit plan is gebaseerd op een One Page Strategic Plan (OPSP) methodiek. Deze methodiek wordt ook veel gebruikt bij startups.

En hier raken ‘evaluatie’ en onze ‘OPSP’ elkaar: einde kwartaal dus beoordelen of we het resultaat behaald hebben! We hebben als Zorgring met elkaar gezeten om te zien in welke mate we onze gestelde doelen van Q1 hebben behaald, welke doelen we stellen voor Q2 en in hoeverre de gestelde jaardoelen nog haalbaar en realistisch zijn. Wat blijkt? We liggen prachtig op koers, uiteraard komen hier ook leerpunten uit, maar we zijn goed bezig.

Belangrijkste punt uit de evaluatie? Wat is het waardevol om met elkaar het gesprek aan te gaan over onze visie, lange termijn strategie en dit ook terug te brengen naar jaardoelen en kwartaaldoelen. Op deze manier kunnen we concrete werkzaamheden relateren aan onze visie en andersom, het is een soort lijm van de organisatie.

Over lijm gesproken; lees voor je plezier de Kamerbrief eens door die in de nieuwsbrief staat. Deze Kamerbrief geeft een redelijk beeld van de discussies die spelen op landelijk niveau om te komen tot databeschikbaarheid. Persoonlijk geeft het mij het beeld dat er veel gepraat wordt (wellicht ook noodzakelijk) maar dat het ook lastig is om meters te maken met elkaar, of om in de analogie te blijven: dat er ook lijm wordt geproduceerd.

Wat dat betreft ben ik toch ook wel weer trots op onze regio: aan de slag met Mitz, ZorgAB, inmiddels faxloos en stug voortbouwen aan de ‘digitale snelweg’. En dan simpelweg kunnen zeggen op basis van een evaluatie dat we op schema liggen, dat werkt toch een stuk makkelijker dan een Kamerbrief.

Ik wens je een fantastische dag toe,

Florian Visser

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?