Regionale samenwerking

XDS

Diensten

XDS

Sinds 2019 heeft Zorgring de dienst XDS voor de regio beschikbaar. Via een XDS infrastructuur kan je snel medische gegevens, beelden en verslagen delen met andere aangesloten zorgverleners.

Kwaliteit patiëntenzorg verhoogd
Zo kunnen zorgverleners in het UAMC en AVL in Amsterdam beelden en verslagen van patiënten uit het Noordwest ziekenhuis bekijken. Hierdoor wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg verhoogd en wordt voorkomen dat patiënten meermalen eenzelfde onderzoek moeten ondergaan omdat beelden niet bekend zijn. Ook kunnen specialisten op afstand meekijken en adviseren zodat sneller een eventuele behandeling kan worden opgestart of onnodig reizen voor de patiënt wordt voorkomen. Vanzelfsprekend kan dit alleen als een patiënt ook toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn/haar gegevens.

Landelijk dekkend netwerk
Zorgring levert deze dienst in samenwerking met Philips. De XDS infrastructuur is aangesloten op een landelijk dekkend netwerk.  Tijdens de implementatiefase wordt het project begeleidt vanuit Zorgring. Nadat het ziekenhuis of instelling in productie is gegaan wordt de aansluiting in beheer genomen conform de regionale afspraken beheer XDS. Hierdoor wordt de nieuwe organisatie deelnemer van de Regionale governance XDS en actief deelnemer van de Regionale Gebruikersgroepen.

Meer informatie? Neem dan contact op met de servicedesk via servicedesk@zorgring.nl 

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Tel.: 072 541 30 70
info@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?