Regionale samenwerking

eTRS beheer

Diensten

eTRS beheer

De dienst eTRS (Elektronisch Toedien Registratie Systeem) is een medicatie gerelateerde dienst en wordt gebruikt voor het samenwerkingsverband tussen thuiszorgorganisaties en apotheken/apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland. 

Applicatie CareXS Meddy
Care XSMeddy, van leverancier TSC, is het elektronische toedienregistratiesysteem (eTRS) voor actuele informatie over medicijnen en toedienregistratie. CareXS Meddy biedt apotheken, thuiszorg en wijkverpleegkundigen een digitale omgeving om te communiceren en samen te werken. Zorgverleners beschikken zo altijd over een actueel en compleet medicatiebeeld. Het doel van het gebruik van CareXS Meddy in de regio is het verbeteren van medicatieveiligheid, het terugdringen van de administratieve lasten en het vereenvoudigen van rapportages en analyse op het gebied van medicijngebruik en toediening.

Rol Zorgring
Zorgring is verantwoordelijk voor het regionaal beheer van CareXS Meddy: op dit moment een samenwerkingsverband van bijna 100 afnemers in de regio (een bijna volledige dekking van apotheken, meerdere VVT-instellingen en buurtzorgteams). Zorgring koopt in, exploiteert en draagt zorg voor doorontwikkeling. Daarnaast benadert Zorgring niet-deelnemende zorgaanbieders om ook deel te nemen aan het regionale samenwerkingsverband voor eTRS. Ook op het gebied van medicatie streeft Zorgring naar samenwerking en eenduidigheid.

Gebruik en ondersteuning
Voor praktische vragen en informatie, facturering, praktijkovername of deelname kan je contact opnemen met diensteneigenaar eTRS, Sabrine Rector, servicedesk@zorgring.nl. Bij storingen neem je contact op met de Supportafdeling van CareXS, support@carexs.nl of met de Servicedesk Zorgring      +31 (0)72 541 30 70.

Interesse
Heb je ook interesse in het aansluiten van een eTRS dienst? En wil je meer weten over CareXS Meddy? Vraag vrijblijvend een offerte aan via Sabrine Rector, diensteneigenaar servicedesk@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?