Een van de essentiële sturingsmiddelen voor het werken onder architectuur zijn de architectuur principes. De tien principes helpen discussies te voeren over de te realiseren oplossingen en dienen de oplossingen te sturen richting de gewenste lange termijn doelen. Elke maand lichten we hier een van deze principes uit en gaan wij hier wat dieper op in.

Deze maand bespreken we: Gebruik regionaal afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen. 
Wij maken gebruik van de in de Regioarchitectuur afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen zoals lokalisatie, identificatie, authenticatie, autorisatie, toestemming en adressering als deze van toepassing zijn op de informatie uitwisseling. Uitgangspunt is dat we voldoen aan alle principes, bijvoorbeeld “Landelijk voor Regionaal voor Lokaal”(NHN-001) alsook gebruik maken van in de regio afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen (NHN-005). Hier wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er voor één functionaliteit meerdere ‘landelijke voorzieningen’ zijn en dat wij in de regio een voorkeur hebben uitgesproken/keuze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld: als we Mitz voor toestemming hebben gekozen i.p.v. Nuts, leggen wij dit vast in de lijst van Gemeenschappelijke Voorzieningen (een van de vier Instrumenten van de Regioarchitectuur).

Het gebruik van regionaal afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen bevordert efficiëntie, samenwerking en kwaliteit binnen de regio. Het zorgt voor een effectiever gebruik van middelen, verbetert de (zorg)ervaring, stimuleert samenwerking en kennisdeling, realiseert schaalvoordelen en vergroot de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorginstellingen en organisaties.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?