Als je bekend bent met de principes van het zeilen, dan zal de uitdrukking ‘koers houden’ geen onbekende zijn. Het soms ‘scherp aan de wind’ zeilen en de volgende keer oplettend ‘voor de wind’ varen vereisen koersvastheid. Dit om te voorkomen dat we een ‘extra keer overstag’ moeten of, erger nog, een ‘klapgijp’ krijgen die het gevolg is van deze onoplettendheid.

Als deze termen je niets zeggen, terwijl je ze wel hebt gelezen, dan begrijp je waarschijnlijk het taalgebruik niet. Is dat erg? Ik denk het niet, de een haalt zijn lol uit zeilen, een ander uit tuinieren. Toch mag je van mij aannemen dat het ‘koers houden’ een belangrijke opgave is om de bestemming snel en veilig te bereiken.

Van het zeilen op zee naar het land en de koers in ‘databeschikbaarheids-land’; ook dit vereist oplettendheid en koersvastheid. In de vorige nieuwsbrief hebben wij het strategisch kader aangekondigd waarin we kort en bondig het waarom en het hoe van databeschikbaarheid in de regio hebben gepresenteerd. We hebben hem in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. 

En nu? Nu koers houden en opletten! Het strategisch kader geeft een concrete invulling aan de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel (NVS). De komende jaren gaan wij hard inzetten op het realiseren van de randvoorwaarden hiervoor in de regio. Concreet staan bijvoorbeeld de implementatie van de generieke voorzieningen (zoals toestemming en adressering) op de planning om hier ook een concrete bijdrage aan te leveren.

Volgende week bespreken we tijdens de Vergadering van Deelnemers onze plannen om te komen tot databeschikbaarheid in de regio. De opgave is eenvoudig: koers houden op het strategisch kader en bouwen met elkaar aan de randvoorwaarden voor databeschikbaarheid. Dit is iets wat wij niet alleen kunnen, het vereist een vaste koers in de regio met een duidelijke eindbestemming: databeschikbaarheid

Zeil je met ons mee naar databeschikbaarheid, dit ondanks het feit dat je wellicht niet bekend bent met de terminologie? Geloof me; koers houden levert uiteindelijk altijd de snelste weg op naar de geplande eindbestemming.

Ik wens je een fijne dag.

Florian Visser, directeur Zorgring.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?