Stichting Zorgring

Home Nieuws faexit

Faexit: afscheid van de fax in de gezondheidszorg

Het project  Faexit  heeft als ambitie om de fax in de gezondheidszorg van Nederland, uit te bannen. De kern van het project is de realisatie van een gedragsverandering bij gebruikers; alternatieven zijn immers voorhanden. Voor het realiseren van de gedragsverandering is het van belang om aan te sluiten bij bestaande alternatieven  cq.  initiatieven die voorhanden zijn.

De fax wordt met name gebruikt in ziekenhuizen, (ziekenhuis)apotheken en bij huisartsen. Zie Faexit Vooronderzoek voor de onderbouwing. Hoewel de zorgprocessen verschillen, zijn er wel grote overlappen in onderwerpen te ontdekken zoals medicatie, voorschrijven van medicatie en lab-uitslagen.

Meest voorkomende faxprocessen

Uit het eerder uitgevoerde vooronderzoek zijn een zestal onderwerpen naar voren gekomen die vaak worden genoemd in relatie tot het gebruik van de fax in de zorg.

  1. Medicatieoverzichten
  2. (herhaal)Recepten / voorschriften
  3. Medische informatieverzoeken (opvragen dossierinformatie)
  4. Lab uitslagen
  5. Verwijzingen
  6. Patiënttoestemming

Deze praktijkverkenning heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de specifieke zorgprocessen die met behulp van deze faxstromen worden gefaciliteerd. Ook is het belangrijk om de redenen te achterhalen waarom men hiervoor de fax nog gebruikt. De opgehaalde informatie wordt gebruikt om de plannen voor de aanpak van Faexit verder te concretiseren.