eTRS Noord Holland Noord

Het afgelopen jaar heeft een samenwerkingsverband van thuiszorgorganisaties, GGZ NHN en apotheken / apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland (“boven het Noordzeekanaal en buiten Amsterdam”) gezamenlijk een standaard eTRS (Elektronisch Toedien Registratie Systeem) gekozen en geïmplementeerd met CareXS ( van leverancier CHS).

Als eerste doel is voor digitale samenwerking en een beter medicatiebeheer gekozen voor thuiswonende cliënten die ondersteuning krijgen bij het aanreiken of toedienen van hun medicatie. Voor de meeste, op dit moment deelnemende zorgaanbieders, is dit inmiddels gerealiseerd.

De komende periode staan optimalisatie van het gebruik van CareXS, verdichting van het netwerk van deelnemende zorgaanbieders en ontsluiting van meer functionaliteiten op de agenda.

Omdat de stuurgroep eTRS Noord-Holland heeft gekozen om deze nieuwe fase uit te laten voeren onder de vlag van Zorgring betekent dit dat bestaande contractrelaties worden aangepast en Zorgring het eTRS-beheer voor de regio Noord-Holland overneemt van RSO Sigra. Formeel is deze overdracht per 1 juli 2022. De komende periode werken Sigra en Zorgring nauw samen om deze transitie goed te laten verlopen. De projectleider van (het vervolg van) de implementatie en ook de organisator van het beheer van CareXS blijft Harry Wildeboer, die deze rol ook eerder voor Sigra vervulde.

De komende periode krijgen alle deelnemende zorgaanbieders een nieuw, maar vrijwel identiek contract voorgelegd door Zorgring. Daarnaast benadert Zorgring nog niet deelnemende zorgaanbieders en nodigt hen van harte uit om ook regionaal samen te werken aan meer medicatieveiligheid en toe te treden tot het samenwerkingsverband. Samen krijgen we meer voor elkaar in onze regio en het gebruik van één en dezelfde eTRS-toepassing maakt de zorg voor alle betrokkenen weer iets overzichtelijker.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via mail projecten@zorgring.nl of bel met onze projectleider eTRS NHN Harry Wildeboer (06-24440632)

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?