De zomer staat voor de deur. Het afgelopen halfjaar heeft Zorgring niet stil gezeten en in de regio zijn we vol energie gestart met verschillende projecten, Mitz, ZORG-AB, maar ook is Zorgring verdergegaan met projecten als minimale eOverdracht en eTRS. Hoe staat het nu met deze projecten en wat kan de regio verwachten na de zomer? Vol trots nemen we je mee langs de weg die komen gaat. Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden en kijken ernaar uit om samen met jullie nieuwe hoogten te bereiken. 

Project 1: Mitz 
In mei hebben we je geïnformeerd over de start van de implementatie van Mitz in Noord-Holland. Onze ambitie was om voor de zomer de eerste apotheken en huisartsen aan te sluiten. Deze planning moeten we echter enigszins bijstellen. Aan de kant van VZVZ en de leveranciers wordt momenteel hard gewerkt om de geplande livegangen te realiseren. De huisartsen en apotheken zullen op Mitz worden aangesloten, waarbij de al vastgelegde toestemmingskeuzes in het Landelijk Schakelpunt (LSP) naar Mitz worden gemigreerd. In onze regio is het eerste contract getekend, en Apotheek Geesterduin in Castricum zal de eerste apotheek zijn die wordt aangesloten op Mitz. 

Om de brede uitrol zorgvuldig aan te pakken, heeft VZVZ besloten de Geplande Brede Uitrol (GBU), ‘Tussenfase’, in te lassen. Zorgaanbieders met informatiesystemen (XIS) van leveranciers zoals PharmaPartners, Sanday (Promedico), Tetra en CGM kunnen deelnemen aan deze GBU-fase. Tijdens de GBU worden in een vastgestelde periode eerstelijns zorgaanbieders, zoals huisartsen en apotheken, uitgenodigd om aan te sluiten op Mitz. In onze regio is het doel om in september zo’n 25-35 zorgaanbieders aan te sluiten op Mitz. Op deze manier kunnen we in een gecontroleerde setting ervaring opdoen met: De verwerking van grotere aantallen migraties, capaciteit van het LSP, het contracteringsproces met de zorgaanbieder, de communicatie vanuit verschillende kanalen richting zorgaanbieder en burger en de samenwerking en informatiedeling tussen regionale samenwerkingspartners. Deze gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat we zorgvuldig en efficiënt te werk gaan bij de verdere regionale implementatie van Mitz, waarbij we eventuele problemen snel kunnen identificeren en oplossen. 

 Project 2: ZORG-AB 
Met enthousiasme willen we jullie informeren dat de Noordwest Ziekenhuisgroep binnenkort begint met het vullen van ZORG-AB. De betrouwbare en actuele bron met alle adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland.  Deze stap markeert een belangrijke vooruitgang in de samenwerking tussen zorginstellingen en brengt ons een stap dichter bij een efficiënter en sneller zorgproces. 

Dankzij ZORG-AB kunnen zorginstellingen binnen onze regio snel toegang krijgen tot de juiste emailadressen of telefoonnummers per afdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit verbetert niet alleen de communicatie en samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, en andere zorgaanbieders, maar zorgt er ook voor dat de patiëntenzorg niet vertraagd wordt door administratieve obstakels. 

Wij verwachten dat eind oktober alle gegevens van de Noordwest Ziekenhuisgroep in ZORG-AB staan. Goed voorbeeld doet volgen; binnenkort worden hopelijk nog meer gegevens gevuld door andere zorginstellingen. 

Project 3: Minimale eOverdracht (MeO) 
Verpleegkundigen in de regio kunnen gegevens van een cliënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en met toestemming van de cliënt, overdragen aan verpleegkundigen die de zorg overnemen in een andere zorginstelling. Het gaat hier om gegevens die nodig zijn voor continuïteit en kwaliteit van de zorg. De effecten zijn zichtbaar op uitvoerend niveau en op organisatieniveau. Deze zomer zijn leveranciers nog verbeteringen aan het bouwen. Zodra die tijdens landelijke testen akkoord worden bevonden zullen de informatie bouwstenen in onze regio bij de deelnemende instellingen worden geïmplementeerd. 

Project 4: elektronische Toedieningsregistratie (eTRS) 
Ons team is druk bezig met de voorbereidingen voor de eTRS migratie (elektronische toedienregistratie voor BEM 3+ onder verantwoording huisarts) van leverancier CareXS naar Medimo. Het contract tussen Zorgring en Medimo is op een haar na getekend, waarna de zorgaanbieders (VVT-instellingen en apotheken) ook kunnen tekenen. Vanaf augustus gaan er pilots plaatsvinden met een aantal teams van VVT-instellingen om vervolgens de brede uitrol met de instellingen die deze stap willen maken in november en januari soepel te laten verlopen. Daarnaast kunnen we met trots mededelen dat de generieke werkafspraken eTRS zijn opgenomen in het convenant Medicatie Veiligheid Noord-Holland Noord.  

Project 5: ZORG-ID Smart 
Na het afronden van de functionele verkenning van de functionaliteiten van ZORG-ID Smart is Zorgring op dit moment bezig met het inventariseren van welke impact de implementatie heeft op de regio. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met apothekers, huisartsen en VVT-instellingen. Naast ZORG-ID Smart volgen wij ook de ontwikkelingen van het Dezi-stelsel, het stelsel dat door het Ministerie van VWS gelanceerd werd als vervanging van de UZI-pas. Voor zowel ZORG-ID Smart als het Dezi-stelsel is het nu wachten op verdere ontwikkelingen, zoals implementatie door leveranciers en wetgeving die duidelijk maakt welke eisen aan nieuwe inlogmiddelen gesteld gaan worden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen over de voortgang blijven informeren. 

 Project 6: VVT-ondersteuning 
Het Bestuurlijk Overleg Transitiemiddelen heeft opdracht gegeven aan Zorgring om een project te starten voor het ondersteunen van kleinere VVT-instellingen bij het realiseren van databeschikbaarheid. Hiervoor is het project ‘VVT-ondersteuning’ opgestart. Dit project heeft als doel om de kleinere VVT-instellingen te ondersteunen bij het aansluiten op de RSO-projecten, die uiteindelijk regionale en landelijke databeschikbaarheid als doel hebben. Per VVT-instelling zal geïnventariseerd worden waar de ondersteuningsbehoefte van de instelling ligt. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken zal Zorgring waar mogelijk een aantal begeleidingstrajecten opstarten, met als doel de VVT-instellingen te ondersteunen bij het kunnen aansluiten op de vanuit het bestuur en regioarchitectuur nagestreefde regionale doelstellingen. Het inventariseren van deze behoefte wordt gedaan aan de hand van een ‘scan’ van de instelling. Hierbij wordt gekeken naar de ICT-voorzieningen, de aansluiting bij lopende RSO-projecten en de inzet van zorgtechnologie. Dit project zal tot eind 2024 doorlopen. 

Project 7: XDS 
XDS wordt gebruikt voor het digitaal opvragen van beelden en verslagen tussen ziekenhuizen. In juni is de Noordwest Ziekenhuisgroep in productie gegaan op de XDS Cloudomgeving  van Founda, Zij wisselen al een aantal jaren beelden en verslagen uit met Amsterdam UMC en AVL. 

Dit najaar worden zowel het Dijklander ziekenhuis als Zaans MC aangesloten. 

 Uw Inbreng 
Jouw feedback en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor ons. Heb je vragen of suggesties dan nodigen we je uit om deze met ons te delen. Mail deze dan naar projecten@zorgring.nl. Samen kunnen we onze doelen bereiken en blijvende veranderingen realiseren. 

Blijf ons volgen via de nieuwsbrief of de website voor meer updates en details over de voortgang van deze projecten. We kijken ernaar uit om deze reis samen te maken! 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?