In Regio Noord Holland Noord zijn diverse zorgorganisaties, verenigd in 5 Verloskundige Samenwerkings Verbanden(VSV) of Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) gezamenlijk in het traject voor uitwisseling van gegevens in de geboortezorg gestapt. Wij werken hierbij samen met de diverse zorgorganisaties, betrokken leveranciers en penvoerder ZonH. Sinds februari heeft projectleider bij Zorgring, Marlies Peters, het regionaal projectleiderschap voor BabyConnect in Noord Holland Noord overgenomen van Maarten Caspari van ZONH. Dit betekent dat Zorgring en ZONH nog nauwer gaan samenwerken binnen dit project.

Na enkele jaren van ontwikkeling en voorbereiding zal de implementatie van BabyConnect bij onze partners dit jaar gaan plaatsvinden. We werken hierbij samen met de lokale projectteams.

Ook landelijke afstemming is nodig. Een aantal regio’s in ons land hebben de rol van kartrekker (dit betekent dat ze vooroplopen in de ontwikkelingen en testen met een bepaalde leverancier rondom dit project). Zodra zij de laatste hand hebben gelegd aan het afstemmen en testen van de gegevensuitwisseling met een of meer leveranciers van (bron)systemen en de nodige implementatiehandleidingen hebben opgeleverd kunnen wij de uitrol ook in onze regio gaan starten. Ons doel is om dit voor de zomervakantie af te ronden. 

Over BabyConnect
VIPP BabyConnect is een landelijk programma om gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen te realiseren. Het betreft het publiceren en raadplegen van verloskundige informatie tussen verloskundigen, ziekenhuizen, kraamorganisaties en Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de zwangere in staat gesteld via een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) haar gegevens in te zien.

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een mail naar projecten@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?