Regionale samenwerking

Regionale Samenwerking

Regionale samenwerking

RSO* Zorgring is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van transmurale digitale gegevensuitwisseling. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen wij ervoor dat patiënt & cliënt gegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen.

We zijn een kenniscentrum van de digitale gegevensuitwisseling in Noord Holland Noord en hebben te maken met zorgconsumenten, zorgprofessionals, zorg & behandelmanagers, ICT-afdelingen, ICT- leveranciers. We werken samen met andere regionale én landelijke partijen.

Wij hebben een regie functie en bouwen zelf geen software of hardware; wij brengen mensen bij elkaar en zoeken samen naar de best passende, digitale gegevensuitwisseling in de keten.

Voordelen van regionale samenwerking

  • Complete informatievoorziening voor zorgprofessionals
  • Betere ketensamenwerking
  • Effectievere inzet van mensen en middelen
  • Grotere betrokkenheid van patiënten en cliënten
  • Pro-actieve monitoring en verbetering van de ketencommunicatie
  • Betere aansluiting met andere regio’s, RSO Nederland en landelijke ontwikkelingen
  • Gezamenlijke leverancierselecties en benutten inkoop/schaal voordelen

*RSO staat voor Regionale Samenwerkings Organisatie.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?