Landelijk voor Regionaal voor Lokaal

PrincipeLandelijk voor Regionaal voor LokaalNummerNHN-001
ToelichtingDe afgelopen jaren zijn in Nederland op lokaal, regionaal en nationaal niveau verschillende IT-toepassingen gerealiseerd. Vanuit (kosten) efficiëntie, standaardisatie en harmonisatie overwegingen hebben landelijke IT-componenten de voorkeur boven regionale IT-componenten, die weer de voorkeur hebben boven lokale (instelling specifieke) IT-componenten.
RationaleWanneer oplossingen maximaal willen bijdragen aan de dienstverlening is het onderscheid tussen wat op welke plaats wordt opgelost essentieel. Zo zijn de voorzieningen die op een landelijk niveau zijn georganiseerd leidend voor regionale voorzieningen en zijn voorzieningen op regionale niveau, wanneer mogelijk, voor lokale/zorginstelling oplossingen. Op deze manier ontstaat er het beste hergebruik en in gebruik name van standaarden/services/richtlijnen/kaderstelling etc.

Dit principe leidt tot standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Het leidt er bovendien toe dat zorginstellingen minder voorzieningen zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke voorzieningen toeneemt.
Implicaties

  • Er moet bepaald worden wat een regionaal dan wel lokaal vraagstuk is

  • Wanneer aangemerkt als regionaal vraagstuk zal Zorgring een visie hebben / ontwikkelen en zal regie nemen bij het zoeken naar de best passende oplossing voor de regio

  • Voorzieningen voor regionale vraagstukken moeten, bij voorkeur, onder regie van en in samenwerking met Zorgring worden uitgevoerd en geïmplementeerd

  • Voorzieningen/componenten voor transmurale informatiediensten zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid worden deze componenten toegepast in een informatiedienst.


Uitzonderingen
ReferentieZorgring Bestuur

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?