Hergebruik voor kopen voor maken/bouwen

PrincipeHergebruik voor kopen voor maken/bouwenNummerNHN-002
ToelichtingBij ontwikkelingen in de informatievoorziening zijn hergebruik en rationalisatie onderdeel van de primaire uitgangspunten.
RationaleHet zelf ontwikkelen en beheren van software componenten is relatief duur, terwijl bestaande (standaard) componenten vaak ook goed passen. Bij standaardcomponenten kan worden geprofiteerd van schaalgrootte, alsook van ontwikkelkracht en kennis bij andere organisaties.

Aanpassingen aanbrengen in standaardcomponenten (maatwerk) is ongewenst omdat deze uiteindelijk ook tot hoge kosten leiden en het evolueren naar nieuwe versies bemoeilijkt.

Waar aanpassingen toch noodzakelijk zijn, zijn deze veelal ook relevant voor andere zorginstellingen en is het daarmee aan te raden de leverancier te bewegen de aanpassing deel uit te laten maken van het standaardcomponent.
Implicaties

  • Wij moeten vooral sturen op de landelijke standaarden. Als er reeds een geschikt component landelijk dan wel regionaal beschikbaar is dan wordt deze ingezet.

  • Als aanschaf van een nieuw componenten noodzakelijk is dan wordt in eerste instantie gezocht naar standaardcomponenten.

  • Alleen als er in de markt geen geschikte standaardcomponenten beschikbaar zijn wordt overgegaan tot maatwerk.

  • Aanpassingen aan standaardcomponenten worden zoveel mogelijk voorkomen tenzij de leverancier het opneemt als onderdeel van het standaard component.

  • Zorginstellingen moeten bereid zijn concessies te doen om het gebruik van regionale standaardcomponenten mogelijk te maken.


De voorkeursvolgorde als volgt is:


  1. Hergebruik bestaand regio architectuur compliant voorziening reeds in gebruik binnen de Regio

  2. Hergebruik bestaand regio architectuur compliant voorziening reeds in gebruik bij een samenwerkingspartner/RSO

  3. Kopen van een regio architectuur compliant standaard voorziening

  4. Kopen van een marktstandaard voorziening op basis van open source

  5. Onder regie van Zorgring architecten wordt software ontwikkeld dan wel geconfigureerd


Uitzonderingen
ReferentieZorgring Bestuur

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?