Waar blijft de kou?

Voor alle liefhebbers van schaatsen op natuurijs en de witte wondere wereld is het even afzien; afgezien van wat nachtvorst en natte sneeuw was het deze winter bedroevend gesteld met het ‘echte’ winterweer. Anderzijds; zolang de kou niet doorzet, blijft de energierekening ook nog enigszins binnen de perken. Iets met ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’.

De kou zit (figuurlijk gesproken dan) in ieder geval niet in de regio NHN. Wat zijn we hard bezig met allerlei projecten. Een belangrijk onderwerp voor ons is toch wel de regio architectuur: hoe willen we met elkaar samenwerken om digitale gegevensuitwisseling in de regio ook echt te laten ‘vliegen’? Uiteraard hebben we hier zelf een aandeel in, maar ook op landelijk en zelfs Europees niveau zijn er veel relevante ontwikkelingen.

Recent is bijvoorbeeld de Wegiz behandeld in de 1e Kamer. Dit proces zal een verder vervolg gaan kennen de komende tijd. Ook de samenhang met de EHDS (European Health Data Space) zal hierin relevant zijn. Deze EHDS is een ‘soort van de Europese Wegiz’ welke ook relevant gaat zijn voor wetgeving in Nederland. Hoe gaaf is het dan dat wij op 15 februari een kennisontbijt hebben waar we het onder andere gaan hebben over deze EHDS; wat het inhoudt en waar wij als regio rekening mee moeten gaan houden?

Naast deze presentatie over de EHDS gaan we het tijdens het volgende kennisontbijt ook hebben over ‘Met Spoed Beschikbaar’. Deze landelijke richtlijn gaat over informatie uitwisseling in de acute keten (ambulances, huisartsenposten, Spoed Eisende Hulp). Wist u dat er een verplichting komt om deze richtlijn ook te implementeren? Op basis van de ervaringen in de regio willen we gaan bezien of we dit kunnen gaan schalen. Bent u er ook bij op dit vroege tijdstip?

De kou komt overigens wel in het faxverkeer! Dit laten we, ondanks deze relatief hoge temperaturen in de regio, gewoon bevriezen. Vanaf 1 april stoppen alle grote instellingen in de regio met sturen en verzenden van faxberichten. De kleine instellingen zullen later dit jaar volgen; toch een mooi voorbeeld van kou en bevriezing in de regio.

En verder? Gewoon hard gaan met elkaar en zorgen dat we onze lange termijn visie goed kunnen omzetten in korte termijn resultaten. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig. In dit opzicht hoop ik dan ook dat er helemaal geen kou komt in de regio; alleen samen komen we verder, zelfs zonder schaatsen.

Ik wens u een fijne werkdag.

Florian Visser

Directeur Zorgring

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?