Wat is ZORG-AB?

ZORG-AB is een gemeenschappelijk adresboek. Samen zijn we verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de juiste gegevens. Alleen dan kunnen zorgverleners en zorgaanbieders elkaar digitaal goed gaan vinden! En dit komt uiteindelijk de patiëntenzorg ten goede. Ga daarom vandaag nog aan de slag in het webportaal.

Waarom?

Omdat ZORG-AB in een sterke behoefte voorziet aan een betrouwbare en actuele bron met alle juiste digitale adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. Denk aan telefoonnummers per afdeling, medische emailadressen en edifactadressen. In de zorg vindt op de dagelijkse basis tussen zorgaanbieders veel rechtstreeks berichtenverkeer plaats. Bijvoorbeeld het versturen van recepten, onderzoeksaanvragen of verwijzingen. Om het voor de verzender mogelijk te maken een ontvanger juist te adresseren is een zorgadresboek van cruciaal belang.

Voordelen

  • Alle benodigde informatie om elektronische communicatie mogelijk te maken staat op één plek
  • Zorgpartijen kunnen snel en accuraat met elkaar communiceren
  • Alle zorgpartijen kunnen ZORG-AB gebruiken, ongeacht de infrastructuur die voor de uitwisseling van medische gegeven wordt gebruikt.
  • Databeschikbaarheid wordt binnen de regio (en ook daarbuiten) vergroot
  • Het levert tijdsbesparing op in de zorg omdat je direct bij de juiste persoon bent

De adresgegevens van ZORG-AB zijn samenvoegingen van vier openbare adresboeken: Vektis, LSP, MedMij en UZI-register. Het kan voorkomen dat de gegevens van uw zorgorganisatie of van u niet goed in één van de bronnen staan. Daarom is het webportaal ontwikkeld. Daarin kunt u heel gemakkelijk zien of de juiste gegevens in ZORG-AB zitten en deze gegevens aanvullen. Om in te loggen in het webportaal heeft u een UZI-pas nodig.

Hoe werkt het?

Eerste keer inloggen
Om in te kunnen loggen en uw gegevens in te kunnen zien of te wijzigen, heeft u een wachtwoord nodig. Deze kunt u opvragen bij e.vanduivenbooden@zorgring.nl.

Het wijzigen en vullen van ZORG-AB kost maar 90 seconden van uw tijd als uw huisarts of apotheker bent. Bent u een grotere zorginstelling zal er via een CSV bestand gewerkt gaan worden. Neem dan contact op met Ellen van Duivenbooden, projectmanager van ZORG-AB. Dan zorgen we er samen voor dat u goed en makkelijk vindbaar bent.

Het gebruik

Het Zorgadresboek kan gebruikt worden door verschillende applicaties. Hier vindt u de link naar de leveranciers die ZORG-AB al hebben ingebouwd.

Geaccepteerde ZORG-AB applicaties | VZVZ

Het ZORG-AB kan altijd geraadpleegd worden mits je in het bezit ben van een UZI-pas. En anders is de Outlook add-in een mooie oplossing. Die integreer je in jouw mailprogramma, zodat je altijd de juiste medische emailadressen voorhanden hebt. Meer informatie of vragen? Neem dan contact met ons op via projecten@zorgring.nl 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?