Wie de ontwikkelingen rond de uitfasering van de UZI-pas volgt, heeft het wellicht allebei voorbij zien komen: ZORG-ID Smart en het Dezi-stelstel. Wat houden deze functionaliteiten in? En hoe sluiten ze op elkaar aan?

ZORG-ID Smart
Op verzoek van zorgaanbieders en leveranciers heeft VZVZ een nieuwe mobiele functionaliteit ontwikkeld: de ZORG-ID app. ZORG-ID is één van de gemeenschappelijke voorzieningen van VZVZ. Met ZORG-ID-Smart wordt de UZI-pas van de zorgverlener op de mobiele telefoon van de zorgverlener geplaatst. Hierdoor zijn er minder fysieke passen nodig.

Binnen een organisatie heeft nog maar één zorgverlener een UZI-pas nodig. Deze medewerker kan via ZORG-ID andere medewerkers aanmaken, welke – na een controle in het UZI register – via de app gegevens kunnen opvragen. Daarnaast biedt de app andere functionaliteiten. Zo kan bijvoorbeeld het medicatieoverzicht van de patiënt opgevraagd worden via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De WID scan helpt bij het verifiëren van de identiteit van de patiënt. Door het scannen van het identiteitsbewijs worden typefouten voorkomen.

Dezi+
In april 2024 werd het Dezi-stelsel gelanceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dezi staat voor dé zorgidentiteit. Het Dezi-stelsel wordt het nieuwe inlogstelsel in de Zorg en zal daarmee op termijn het UZI-register vervangen.

Voordat het Dezi-stelsel grootschalig in werking kan treden, is een aanpassing nodig van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).  Het wetsvoorstel DIAZ behelst deze wijzigingen. Deze wetswijziging regelt dat zorgprofessionals in plaats van UZI-middelen, andere goedgekeurde en betrouwbare inlogmiddelen kunnen gebruiken om digitale toegang te krijgen. Verwacht wordt dat Wet DIAZ halverwege 2025 in werking zal treden. Vanaf dat moment kan het Dezi-stelsel gebruikt worden.

ZORG-ID Smart & Dezi
Hoe sluiten de ZORG-ID app en Dezi op elkaar aan? Beiden richten ze zich op de uitfasering van de UZI-pas en een nieuwe manier van authentiseren. De verwachting is dat ZORG-ID Smart één van de middelen zal zijn waarmee men zich binnen het Dezi-stelsel kan identificeren. Belangrijk is dat alle middelen voldoen aan het eIDAS betrouwbaarheidsniveau ‘Hoog’. Op dit moment voldoen alleen de UZI-pas en ZORG-ID Smart daaraan. Het staat andere partijen vrij om zelf een middel met eIDAS betrouwbaarheidsniveau ‘Hoog’ te ontwikkelen.

UZI-pas
Ook nadat het nieuwe stelsel in werking is getreden, naar verwachting medio 2025, blijven de UZI-middelen geldig tot de einddatum die op het middel is vermeld. Zorgmedewerkers kunnen hun huidige middelen gewoon blijven gebruiken. Op dat moment zal ook worden bepaald wanneer de huidige UZI-middelen worden uitgefaseerd. Daarmee stopt de uitgifte van UZI-middelen en verlopen de reeds uitgegeven UZI-middelen. De gebruikers van UZI-middelen worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Regio Noord-Holland
Zorgring is bezig met een verkenning van ZORG-ID Smart in de regio. Deze verkenning richt zich op het inzichtelijk maken van de functionaliteiten van ZORG-ID Smart en het verkennen van de behoeften van zorgverleners in de regio. Daarnaast zal het huidige gebruik van UZI-passen in kaart gebracht worden.

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Mail dan naar projecten@zorgring.nl.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?