Zorgring 2022 en 2023: een blik terug en vooruit

In 2022 hebben wij verschillende plannen en doelen gesteld. Het lijkt ons goed om u te informeren vn de voortgang en belangrijker nog: te vieren wat we samen behaald hebben in onze regio. Wij hebben in 2022 het team Programma en Projecten verder vormgegeven en mede op basis van input uit de regio en de CxIO tafel 10 projecten uit kunnen voeren, we hebben een aanzet gegeven tot een regionale IT architectuur en het team voor de Service & Diensten hebben we  verder versterkt. In 2023  gaan wij hiermee verder.

U ontvangt maandelijks deze nieuwsbrief van ons en we hebben sinds afgelopen jaar drie goed bezochte kennisontbijten in het leven geroepen waar verschillende actuele thema’s in behandeld worden. Het eerst volgende kennisontbijt is woensdag 15 februari aanstaande. Meld je nu aan. Daarnaast hebben we ons eerste Faexit webinar georganiseerd. We zijn voornemens om vaker webinars te organiseren. Heb je een onderwerp voor een webinar maar ook voor een kennisontbijt waar je graag meer over wil weten? Meld dit dan via communicatie@zorgring.nl. 
 
In 2023 komen er nieuwe diensten om de zorgverlening nog beter te kunnen ondersteunen en gaan we verder met het uitbouwen en het versterken van ons team. Een van deze nieuwe diensten is de verbeterde beveiliging via Multi Factor Authenticatie, hier leest u meer over in deze nieuwsbrief. 

De lopende projecten op het terrein van Medicatie, Transmurale Gegevensuitwisseling en Informatievoorziening voor de patiënt/cliënt zetten we bijna allemaal voort. U kunt dit verder bekeken op onze projectenpagina.  Verder gaan wij een kennisplatform voor onze regio opzetten waar ervaringen vanuit de diverse deelnemers worden gedeeld. En ook de regionale Architectuur zal in 2023 verder concreet worden gemaakt. Al deze zaken kunt u verder volgen via onze nieuwsbrief en de website
 
Zorgring bestaat voor en door zijn deelnemers. Er is in 2022 een eerste deelnemersvergadering gehouden waarin het beleid van Zorgring mede is bepaald. Onder leiding van de voorzitster Caroline Beentjes worden komend jaar twee deelnemers bijeenkomsten georganiseerd en verder gewerkt aan uitbreiding van de vertegenwoordiging binnen het zorglandschap in NHN.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?