Programma’s & projecten

Programma's & projecten

Samen met zorgorganisaties en zorgaanbieders in de regio Noord Holland Noord geven wij (als RSO) een regionaal programma vorm.  Dit programma is gericht op samenwerken en (project)doelen bereiken.

Samenwerken

Veel organisaties zijn bezig of hebben plannen om projecten op te starten rondom het brede thema digitale uitwisseling van (patiënten)gegevens. Het blijkt uit ervaring dat veel van deze projecten gelijksoortig zijn of we zijn het wiel twee keer aan het uitvinden. Zonde van tijd en geld. De krachten bundelen en kennis en ervaringen delen is dus op alle vlakken interessant. Dit bevordert ons gezamenlijke einddoel: het leveren van (nog) betere zorgverlening aan patiënten en cliënten in onze regio.  Onze projecten gaan over het uitwisselen van gegevens tussen twee of meerdere partijen. Hierdoor stimuleren onze projecten altijd de onderlinge samenwerking. Wij noemen ons niet voor niets een samenwerkingsorganisatie! 

Programma’s & Projecten

Samen met de regionale vertegenwoordigers in ons bestuur hebben wij drie programmalijnen benoemd:

  • Medicatie
  • Transmurale gegevensuitwisseling
  • Informatievoorziening voor de cliënt/patiënt
 

Al onze projecten worden hierop getoetst. Vanuit de regio kunnen ook voorstellen worden gedaan voor projecten. Deze worden getoetst aan deze drie programmalijnen, maar hierbij wordt ook gekeken naar:

  • Het project heeft een regionaal belang, minimaal twee partijen  
  • Het project past binnen de missie van Zorgring
  • De haalbaarheid van het project 
  • Voldoende prioriteit voor de regio
  • Het project heeft een looptijd van 1 tot 3 jaar
 

Als een project aan de criteria voldoet kan het ter advisering worden voorgelegd aan de regionale CxIO tafel. Indien hier een positief advies op is gegeven kan het voorstel voor besluitvorming naar het bestuur. Vanwege de brede vertegenwoordiging vanuit de regio in zowel de CxIO tafel als het bestuur vindt een zo gebalanceerd mogelijke afweging plaats.

Heeft u een voorstel voor een regionaal project, stuur uw idee dan naar projecten@zorgring.nl

 

voor en door de regio

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?