Zorgring is bezig met het vormgeven van de regioarchitectuur. Vanaf nu is er een pagina online , te vinden op de homepage, in het hoofdmenu. We leggen je hier graag uit wat een regioarchitectuur is en wat het precies inhoudt. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik je naar de genoemde pagina. Tevens houden we jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Waarom een regioarchitectuur?
Met alles wat er de komende jaren op ons afkomt is het een flinke uitdaging om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden. We krijgen te maken met een toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, personeelstekort en veranderende wet- en regelgeving. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. De zorginformatie in de toekomst werkbaar en toegankelijk houden vraagt om een efficiënte en gestroomlijnde aanpak voor alle partijen. Door slim samen te werken met de regio en databeschikbaarheid te bewerkstelligen, verminderen we de administratieve last en verhogen we de veiligheid van de gegevens. Dit bespaart tijd in de keten,  en deze tijd kan besteedt worden aan zorg. Op die manier houden we het betaalbaar, toegankelijk en het werken in de zorg leuk!

Wat houdt de regioarchitectuur precies in?
De regioarchitectuur NHN is een raamwerk en biedt de kaders voor de uitwisseling van transmurale gegevens in de regio. We leggen niets op maar werken samen toe naar uitgangspunten. De regioarchitectuur houdt rekening met de toe te passen normen en standaarden, regionale afspraken en functionele en technische bouwblokken om de transmurale gegevensuitwisselingen te ontwerpen. Door alle zorgaanbieders in de regio met elkaar te verbinden wil Zorgring bijdragen aan het realiseren van een zo efficiënt mogelijke zorg in de regio.

Hoe doen we dat?
Onze aanpak is transparant en verloopt volgens een vastgestelde governance. Op basis van de vragen en behoeften in het werkveld formuleren deskundigen een onderzoeksvraag en kijken experts, CxIO’s en architecten vervolgens wat er mogelijk is en hoe dit aansluit bij de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van standaarden en infrastructuur. Het bestuur van Zorgring beoordeelt de verschillende scenario’s en bepaalt, aan de hand hiervan, de prioriteiten. De experts werken deze verder uit om te testen en in de praktijk te implementeren. Tijdens dit proces zijn de lijnen kort en zijn er meerdere momenten waar de verschillende disciplines betrokken zijn bij de ideeën, oplossingsrichtingen en beslissingen.

Hoe nu verder?
De komende tijd worden er veel stappen concreet gezet. Zo wordt er in gezamenlijke bijeenkomst met deelnemers, bestuursleden en leden van de CxIO tafel een regionale ambitie en strategie tot 2028 uitgewerkt, deze vormt een basis voor Zorgring en de regioarchitectuur. De architectuur board wordt opgestart en er worden nog meer onderdelen van de regioarchitectuur uitgewerkt. Deze zijn na vaststelling te vinden op de website. Vragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op via communicatie@zorgring.nl 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?