Hanteer de in de Regioarchitectuur vastgestelde afsprakenstelsels, standaarden en richtlijnen

PrincipeHanteer de in de Regioarchitectuur vastgestelde afsprakenstelsels, standaarden en richtlijnenNummerNHN-004
ToelichtingBij het ontwikkelen van nieuwe transmurale informatiediensten voldoen/conformeren wij ons aan landelijke (en waar van toepassing regionale) afsprakenstelsels, zorgstandaarden en richtlijnen zoals vastgelegd in de regioarchitectuur.

Het bestuur van Zorgring heeft hiervoor het Twiin afsprakenstelsel omarmt. De afspraken en architectuur van het Twiin Afsprakenstelsel zijn daarmee leidend voor de ontwikkeling van transmurale informatiediensten die wij in de regio gebruiken.
RationaleDit is essentieel om de samenwerking en afstemming tussen zorgverleners en zorginstellingen te verbeteren en om te voorkomen dat we in de regio het wiel opnieuw uitvinden.

Door de landelijke afsprakenstelsels, zorgstandaarden en richtlijnen te volgen voldoen de voorzieningen maximaal aan de IZA, Wegiz en Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel.
Implicaties

  • Bij het ontwerpen van nieuwe transmurale informatiediensten moet voldaan worden aan de landelijke afsprakenstelsels, zorgstandaarden en richtlijnen (pas toe of leg uit)

  • Leverancier specifieke oplossingen die niet voldoen aan de landelijke afsprakenstelsels, standaarden of richtlijnen mogen niet ingezet worden.

  • We ontwerpen onze (transmurale) informatiediensten op basis van het Nictiz 5-lagen model van interoperabiliteit.

  • We implementeren informatiediensten/gegevensuitwisselingen conform het Twiin afsprakenstelsel.

  • De oplossingsrichting moet getoetst worden op de uitgangspunten, principes en standaarden die in het kader van Twiin zijn afgesproken.

  • De oplossingsrichting moet gebruik maken van de in het kader van Twiin afgesproken Gemeenschappelijke Voorzieningen.

  • Wanneer niet aan de Twiin uitgangspunten, principes en standaarden kan worden voldaan en/of gebruik kan worden gemaakt van afgesproken Gemeenschappelijke Voorzieningen, moet het Zorgring Bestuur (ob.v. advies van het Architectuur Board) toestemming verlenen om hiervan af te wijken.


Uitzonderingen

  • Landelijke wet- en regelgeving gaat boven de in Twiin afgesproken uitgangspunten, principes en standaarden.

  • Wanneer afgesproken Gemeenschappelijke Voorzieningen niet meer voldoen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving kan hiervan afgeweken worden.


ReferentieArchitectuurboard

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?