Gebruik regionaal afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen

PrincipeGebruik regionaal afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen
NummerNHN-005
ToelichtingWij maken gebruik van de in de Regioarchitectuur afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen zoals lokalisatie, identificatie, authenticatie, autorisatie, toestemming en adressering als deze van toepassing zijn op de informatie uitwisseling.

Uitgangspunt is dat we voldoen aan alle principes, bijvoorbeeld “Landelijk voor Regionaal voor Lokaal”(NHN-001) alsook gebruik maken van in de regio afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen (NHN-005). Hier wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er voor één functionaliteit meerdere ‘landelijke voorzieningen’ zijn en dat wij in de regio een voorkeur hebben uitgesproken/keuze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld: als we Mitz voor toestemming hebben gekozen i.p.v. Nuts, leggen wij dit vast in de lijst van Gemeenschappelijke Voorzieningen (een van de vier Instrumenten van de Regioarchitectuur).
RationaleHet gebruik van regionaal afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen bevordert efficiëntie, samenwerking en kwaliteit binnen de regio. Het zorgt voor een effectiever gebruik van middelen, verbetert de (zorg)ervaring, stimuleert samenwerking en kennisdeling, realiseert schaalvoordelen en vergroot de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorginstellingen en organisaties.
Implicaties

  • Het is van belang onderscheid te maken tussen generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen.

  • Een generieke functie is een functionele rol binnen een uitwisseling (zoals adressering) die losstaat van een specifieke implementatie van die rol.

  • Verplichting van de implementatie en/of het gebruik van generieke functies is mogelijk via de Wegiz. In dat kader worden NEN normen voor de generieke functies ontwikkeld.

  • Zijn er voor één functionaliteit meerdere ‘landelijke voorzieningen’, dan moet de Regio NHN een voorkeur uitspreken/keuze maken. Bijvoorbeeld: als de Regio NHN Mitz voor toestemming kiest boven Nuts, wordt dit geregistreerd in de lijst van Gemeenschappelijke Voorzieningen (een van de vier Instrumenten van de Regioarchitectuur).

  • Wil een project/programma toch een andere voorziening gebruiken dan moet hierover met architectuur worden gesproken (pas toe of leg uit).


Uitzonderingen
ReferentieAfgeleid van de principes in het Onderzoek landelijk netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?