Wellicht een bekende zinsnede de titel van deze inleiding, welke door jou of anderen in je omgeving weleens wordt gebruikt. In de meeste gevallen wordt dit gezegde toegepast in situaties die een negatief karakter kennen. Voor de kenners onder ons: het is een Arabisch gezegde dat vrij vertaald nog een tweede helft kent: ‘Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen’.

Bij mij komen automatisch een paar vragen op zoals: Waarom is het van belang om achteruit te kijken en waarom is de geschiedenis kennen zo belangrijk? Ook vraag ik mij af of een herhaling van de geschiedenis per definitie slecht is? Het is uiteraard de connotatie van een dergelijk gezegde dat haar waarde krijgt in een bepaalde (vaak negatieve) situatie, maar toch…

Want de geschiedenis kennen, of beter gezegd achteruit kijken, is wat we recent hebben gedaan bij Zorgring. Tijdens de Vergadering van Deelnemers hebben we met alle deelnemende instellingen teruggeblikt op waar we staan en wat we hebben bereikt. De gezamenlijke afdronk die daar heerste: wat een ingewikkelde netwerkorganisatie zijn we feitelijk, maar wat hebben we het afgelopen jaar mooie resultaten bereikt met elkaar!

In het kort is geschetst dat, om databeschikbaarheid in de regio te realiseren, we dit doen langs de fundamentele as van de regio architectuur. Dit is een set van afspraken waarin we samen hebben gezegd aan welke voorwaarden systemen en samenwerkingen moeten voldoen zodat ze duurzaam kunnen convergeren naar elkaar. Tijdens de laatste bestuursvergadering is hier ook nog een toetsingsmodel aan toegevoegd.

Daarnaast hebben we een functionele as. Dit gaat veel meer over projecten en programma’s die nu waarde toevoegen aan de gezamenlijke doelstelling die we hebben. Voorbeelden hiervan zijn Faexit, het kennisplatform, eTRS, etc. Uiteraard kan dit altijd sneller, maar door de bocht genomen is het wel dankzij ons aller gezamenlijke inzet dat we hier meters in hebben gemaakt!

Volgend jaar gaan we uiteraard hard door met de weg die we hebben ingeslagen, hierover hebben we de laatste keer ook al bericht. Dit kunnen wij niet zonder de medewerking van alle zorginstellingen in de regio; alleen samen gaan we vooruit! Uiteraard hebben we hiervoor nog collega’s nodig; mocht jij in een zorginstellingen werken in de regio en wil je tijdelijk een aantal uur per week werken bij ons? Kijk dan eens naar de vacatures Regio Projectleider en Diensteneigenaar e-Overdracht

Kortom; kennis van de geschiedenis is fijn. Het stemt in zekere mate tot tevredenheid dat we op de goede weg zijn. Voor nu weer genoeg achteruit gekeken. Geniet van het kerstreces en daarna weer vol gas!

Ik wens je een fijne dag.

Florian Visser, directeur Zorgring.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?