Mitz

Programma's & projecten

Mitz

Ketenpartners binnen de regio Noord-Holland Noord wisselen op grote schaal patiëntgegevens uit. Patiënttoestemming is vaak rand voorwaardelijk om gegevensuitwisseling plaats te laten vinden. Momenteel vindt toestemmingsregistratie veelal lokaal in hun eigen bronsysteem plaats. Gevolg hiervan is dat voor diverse(toekomstige) uitwisselingen nog geen toestemmingskeuze is geregistreerd. Onderhoud op toestemmingskeuzen dreigt dan ook arbeidsintensiever te worden: meer zorgaanbieders willen gegevens van elkaar inzien waardoor extra toestemmingskeuzen moeten worden vastgelegd. Daarnaast kunnen raadplegende zorgverleners momenteel geen toestemming registreren namens de bronhouder, wordt het acute zorgproces niet voldoende ondersteund door ontbreken van een toestemming in de keten en kan de patiënt dit zelf niet vastleggen.

Mitz, een gratis online toestemmingsvoorziening (OTV), faciliteert dit allemaal.

Het is een generieke landelijke voorziening waarbij de patiënt zelf eenvoudig toestemming kan registreren en beheren, via een spoedknop een tijdelijke toestemming in het acute zorgproces worden geregistreerd en gelogd worden welke zorgaanbieder data heeft bekeken van die patiënt. En, wellicht nog belangrijker, de bronsystemen kunnen hier eenvoudig mee gekoppeld worden waardoor zorgverleners altijd het meest actuele toestemmingregistratie gebruikt. Doordat de patiënt zelf haar toestemming kan beheren verlaagd de werkdruk voor de betrokken zorgverleners, registreren in de bronsystemen wordt dan verledentijd.

In onze regio zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over toepassen van dit soort generieke voorzieningen in onze regioarchitectuur.

Projectdoel

Implementeren van toestemmingsvoorziening Mitz. Hierdoor vergroten wij het aantal beschikbare patiëntendossiers voor die betrokken patiënt en zetten wij de patiënt in de regie van haar toestemming. Om dit te realiseren zal er voor de regio Noord-Holland Noord een focus zijn op:

  1. Bewustwording van vergroten patiënt toestemmingen bij zorginstellingen en patiënt via Mitz.
  2. Vergroten en organiseren van het daadwerkelijk verlenen van toestemming voor het elektronisch delen van medische gegevens via mijnMitz door de patiënt in onze regio.
  3. Coördineren van het implementeren van Mitz bij zorginstellingen: gereedmaken van uitwisselingssystemen (US) en informatiesystemen (XIS)
  4. Begeleiden van de regionale zorgaanbieders bij het implementeren van Mitz

Eerste stap is het gezamenlijk bepalen van de regionale strategie en hoe we als regio in 2024 naar Mitz toe gaan werken en als regio synergie gaan bereiken in het organiseren van toestemmingen. De planning is om dit in Q1 van 2024 afgerond te hebben, waarna in Q3 concreet de eerste implementaties kunnen worden gerealiseerd.

Contact

Mocht je als organisatie al vragen hebben over hoe wij in de regio de aansluiting op Mitz met jou gaan realiseren of heb je omtrent Mitz andere vragen? Neem dan contact op met projectleider Sabrine Rector via projecten@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?