De handschoen oppakken; op veel plaatsen kom ik deze opmerking tegen. Zo wordt bijvoorbeeld aan veel ministers gevraagd wie een handschoen oppakt rondom een bepaald thema. Men bedoelt dan feitelijk: “Er moet wat gebeuren en we weten ook niet wie het zou moeten oppakken, wilt u het dan maar doen, minister?”.

Ook in landelijke overleggen rondom het thema gegevensuitwisseling komt deze vraag regelmatig naar boven. Of het nu gaat om het opzetten van een landelijk test- en validatiecentrum, een expertisecentrum op het gebied van smart health, alternatieven voor commerciële producten: “Wij pakken de handschoen op!”horen we dan.

Wordt de wereld hier beter van vraag ik mij af? Enerzijds is het goed dat men zonder opdracht cq. governance zelf het initiatief neemt om zaken te verbeteren en aan te pakken. De zogenaamde ‘VOC mentaliteit’ heeft ons tenslotte geen windeieren gelegd. Anderzijds bedenk ik mij dat er nogal wat ‘goede initiatieven met een VOC karakter zijn’ die nooit van de grond komen omdat er niet goed is nagedacht over opdrachtverstrekking, mandaat en governance. Overigens is dit geen verwijt naar het ‘landelijke debat’, ook in de regio of binnen individuele instellingen doen we hier vrolijk aan mee.

Als we met elkaar meters willen maken rondom netwerkzorg, dan zullen we dat onvermijdelijke gesprek rondom governance, regie, mandaat etc toch echt moeten aangaan. Dan zullen we specifiek met elkaar moeten benoemen waar welke instantie over gaat en waar ook niet over, waar gaan we mandaat beleggen etc. Niet omdat we van de werkverschaffing zijn, wel omdat we af moeten van discussies die we (te) lang met elkaar voeren zonder knopen door te hakken.

De zeer recente behandeling van de Wegiz in de Eerste Kamer is hier een goed voorbeeld van. Ook de presentatie van de Nationale Visie en Strategie rondom databeschikbaarheid is hier een uitstekend voorbeeld van. Binnen de regio zijn we bezig met de opzet van de regioarchitectuur; heeft u al gekeken op de pagina hieromtrent? Hoewel met een duidelijke opdracht hebben wij toch de handschoen maar opgepakt. Ook faciliteren wij tijdens de volgende deelnemersvergadering het gesprek over governance, regie en mandaat. Ook wij als regio willen meters maken en dan moeten we ook de bijbehorende keuzes maken.

Wij pakken de handschoen op!

Ik wens u nog een fijne dag.

Florian Visser

Directeur Zorgring.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?