Eind mei vond een bestuursreis plaats. Deze reis werd voorafgaand aan de Himss EU gepland. De bestuursreis is op poten gezet door ZN (Zorgverzekeraars Nederland) in samenwerking met RSO’s. Het gezelschap bestond uit een vertegenwoordiging van de koepels, haar bestuurders, zorginstellingen en verzekeraars.

Verschillende belangen
Tijdens de bestuursreis zijn een aantal thema’s besproken aan de hand van de NVS, de Wegiz en het IZA.  Aan de hand van deze thema’s zijn er besluiten op landelijk niveau gedefinieerd. Het komen tot antwoorden op deze besluiten is de daadwerkelijke uitdaging; de verschillende disciplines binnen de zorg hebben verschillende belangen en de ‘regie van VWS’ slechts op zeer beperkte schaal voelbaar is. De veranderende governance van het Informatieberaad Zorg, de rol van een nieuw op te richten DTO (Digitaal Transformatie Orgaan) en de verhouding met individuele programma’s en regio’s is complex en zorgt voor trage besluitvorming.

Informeel uitdagingen en issues bespreken
Het aanwezige netwerk leent zich er uitstekend voor om informeel uitdagingen en issues te bespreken die ook voor onze regio relevant zijn. Onderwerpen die met meerdere partijen zijn besproken zijn onder andere; vervolgfinanciering voor alle landelijke VIPP trajecten, financiering voor regionale basisinfrastructuur (zowel technisch als organisatorisch) en de regie rol op centraal niveau vs. regionale regie. Door de informele aard van deze bijeenkomst is het duidelijk geworden dat deze manier van netwerken nodig is om samen verder te komen op het gebied van databeschikbaarheid. Lees hier een verslag

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?