In onze regio bestaat behoefte aan meer éénduidigheid op het gebied van (elektronische) toegang tot de woning en centrale ingangen van wooncomplexen en portiek-woningen. Belanghebbenden zijn naast VVT-organisaties (ZWPlus) ook woningbouwcorporaties, VVE’s, gemeenten en vanzelfsprekend bewoners. Het idee is dat thuiszorg-professionals in de toekomst werken met één en dezelfde toegangsoplossing en dat woningbouwcorporaties en VVE’s één oplossing kennen voor alle zorgorganisaties.

Meer éénduidige processen geven gemak bij implementatie en borging en daarmee lagere kosten. Andere voordelen zijn minder “sleutelkastjes”, minder zoekgeraakte sleutels en verlaging van inbraakgevoeligheid en daarmee gevoel van onveiligheid. Belangrijk is dat éénduidigheid niet gelijk staat aan uniformiteit. De uitdaging is keuzevrijheid voor de bewoners (“het is mijn voordeur / mijn woning”) te combineren met een uniforme, efficiënte en flexibele werkwijze in de zorg.

In opdracht van ZWplus neemt Zorgring het voortouw om in samenwerking met betrokken partijen

    1. een aftrap-bijeenkomst te organiseren om de contouren van het initiatief te verkennen en een aanvliegroute te bepalen;
    2. een concept uit te werken, met (onder andere) aandacht voor toegang, beheer, identificatie, samenwerking en financiering;
    3. een Plan van Aanpak op te stellen voor het vervolg zoals nadere detaillering, een Programma van Eisen en een selectietraject.

 

De (online) aftrap-bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 24 november van 15:30 tot 17:00 uur (uitnodiging volgt). Een nog te formeren kernteam met daarin enkele vertegenwoordigers van deelnemende organisaties zal in deze aanloopfase vooral fungeren als vraagbaak en klankbord. Mocht je belangstelling hebben om actief mee te doen, laat het weten! Voor meer informatie: Harry Wildeboer, projecten@zorgring.nl.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?