Faexit project gestart in Noord-Holland

Als zorgprofessional heeft u waarschijnlijk al te maken met tal van landelijke ICT programma’s die zich erop richten om uw werk efficiënter te maken en zich richten op het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners. Het belang van een goede uitwisseling van patiëntinformatie neemt daardoor steeds meer toe. Op dit moment wordt de fax nog veelvuldig ingezet voor de uitwisseling van patiëntinformatie. Los van het feit dat een fax gedateerd en niet veilig is voor uitwisseling van patiëntinformatie, wordt hierdoor patiëntinformatie analoog uitgewisseld (ook bij een e-Fax) en is de informatie niet tot nauwelijks te hergebruiken verderop in de keten. Het project Faexit heeft als doel om het faxverkeer uit te faseren en te vervangen door een veilig en digitaal alternatief. Zorgring is een van de startregio’s van het landelijke Faexit project en wil hiermee het hergebruik van informatie binnen de zorgketen in onze regio stimuleren met als uiteindelijke doel minder registratielast voor de zorgprofessional.

Alhoewel de fax nog veel wordt gebruikt is het nu al goed mogelijk om helemaal faxloos te werken. Het is daarmee vooral een gedragsverandering die we met elkaar in gang moeten zetten. In heel Noord-Holland werken alle huisartsverenigingen, apothekersverenigingen, labs, GGZ en ziekenhuizen met elkaar samen om deze gedragsverandering in gang te zetten voor onze regio. Het doel is om in de zomer van 2023 het faxverkeer met minimaal 90% te hebben gereduceerd en daarvoor een werkbaar digitaal alternatief in plaats te hebben gebracht.

In de komende weken zal er een beroep op jullie allen worden gedaan om mee te werken aan een korte inventarisatie van het faxgebruik in onze regio. Deze inventarisatie bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst en zou niet meer dan 1 minuut van jullie tijd moeten kosten. Wilt u de vragenlijst alvast invullen dan kan dat via onderstaande link:

Inventarisatie Faexit
Naast het stoppen van de fax voor zorgcommunicatie gaat Faexit er ook voor zorgen dat zorgprofessionals elkaars digitale contactgegevens gemakkelijker kunnen vinden met behulp van het Zorgadressenboek (ZORG-AB). Ook het eenvoudiger maken van het gebruik van veilige e-mail wordt aangepakt. Hiervoor is het van belang dat uw organisatie voldoet aan de NTA-7516. Hierover volgt later meer informatie vanuit Zorgring.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Stel ze aan de contactpersoon vanuit Zorgring voor het Faexit project:

Quinten Zwaga, Projectleider Faexit
projecten@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?