Uitvoeren van projecten in en met onze regio

Zorgring houdt zich naast het verlenen van IT diensten ook bezig met het uitvoeren van projecten. In januari is gestart met een behoefte inventarisatie bij al onze klanten. Hen is gevraagd om ideeën en projecten aan te leveren die passen binnen 3 programmalijnen:

Medicatieproces
Transmurale gegevensuitwisseling
Digitale gegevensuitwisseling met patiënt/cliënt

Deze inventarisatie geeft de regio meteen inzicht in lopende projecten op dit terrein en regionale behoeften vanuit onze regionale zorgorganisaties. Op dit moment zijn er vanuit regio NHN 36 ideeën aangeleverd. Deze komen van huisartsen, GGZ, VVT-organisaties, apotheken en ziekenhuizen. Komende weken verwachten wij nog meer uit onze regio. Heeft u een idee welke past binnen onze 3 programmalijnen, meldt deze dan aan via projecten@zorgring.nl

Wat gaat er verder mee gebeuren?
In de periode tot 11 april worden de ingezonden ideeën en projecten geclassificeerd en beoordeeld. Dit doen wij samen met de regionale vertegenwoordigers die deelnemen aan de CxIO tafel. Vervolgens zullen de voorlopige resultaten tijdens de regiobijeenkomst van maandag 11 april aanstaande worden besproken  Uiteindelijk gaat er een advies richting het bestuur en zal Zorgring naar aanleiding van deze selectie een aantal regionale projecten helpen uitvoeren.

Welke projecten dit worden en welke aanvullende activiteiten we het komende jaar nog gaan ondernemen rondom projecten, delen wij graag in de volgende nieuwsbrieven met u.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?