Kamerbrief DICIO*

Zoals bekend staat de zorgsector nu voor grote uitdagingen: de kosten nemen toe, er is meer vraag naar complexere zorg en tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners af. Dit laatste is mede door de werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit alles onderstreept het belang van de zorg slimmer te organiseren. Dit vraagt, naast andere zaken, om hybride zorg. Bij hybride zorg spelen juiste en tijdige gezondheidsgegevens en digitalisering een belangrijke rol.

Het beleid en de instrumenten zijn gevat in een Actieplan. Dat richt zich erop om de zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling en de verschillende deelmarkten verder te ontwikkelen.

Het hoofddoel van dit Actieplan is om de zorg-ICT-markt beter te laten functioneren en toekomstbestendige voorwaarden te creëren. Het Actieplan kent vooralsnog een looptijd van drie jaar; van 2023 tot en met 2025. Het plan bevat vele interventies die al snel effect kunnen hebben, waardoor het een integraal onderdeel is van de strategie voor de komende jaren.

In deze brief wordt verder ingegaan op het Actieplan zorg-ICT-markt en de diverse interventies.

* De beleidsdirectie Informatiebeleid/CIO (DICIO) werkt aan helder, eenduidig en samenhangend beleid gericht op het realiseren van een gezondheidsinformatiestelsel. Databeschikbaarheid en het vertrouwen en zeggenschap van de burger en zorgverlener staan hierin centraal. 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?