Soms lijkt het wel alsof alles tegelijk komt, zowel ellende als succes. Oftewel: soms komen de lijntjes goed bij elkaar en het andere moment lijkt er wel een Gordiaanse knoop in te liggen. Ik denk dat dit niet zozeer gebonden is aan een bepaald beroep of functie, maar meer iets dat over het algemeen herkenbaar is.

Dat leidt dan automatisch tot de vraag (lijkt mij logisch) waar ik sta met Zorgring? Zijn we nu lijntjes bijeen aan het brengen of knopen groter aan het maken? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een aantal lijntjes komen zeker bij elkaar nu!

Om te beginnen zijn we blij dat we als regio ook daadwerkelijk faxloos zijn. Het zal enigszins vreemd (misschien zelfs banaal) klinken, maar 1,5 jaar geleden is een project gestart in de regio met als doelstelling om de fax uit het zorgproces te krijgen (in het kader van “Als je vooruit wilt, moet je ook elimineren”). Inmiddels is de volledige regio faxloos! Een mooie prestatie waar de gehele regio succesvol aan mee heeft gewerkt.

Een belangrijk aspect (ik kan het niet genoeg benadrukken) in onze regio is het werken onder architectuur: op basis van een concrete doelstelling en inrichting van het IT landschap, ten behoeve van databeschikbaarheid,  gestructureerd keuzes maken die hieraan bijdragen. Dit verhaal kennen we in de regio. Maar wat een enorme spin-off en waardering krijgen we in het land voor ons werk in deze! Vanuit zowel andere regio’s als landelijke organisaties wordt er met veel waardering (wellicht jaloezie?) gekeken hoe wij databeschikbaarheid in de regio gaan realiseren. Mooi om dit te zien en een bevestiging dat we met elkaar op de goede weg zitten.

Als laatste lijntje zie ik ook dat keuzes die wij gemaakt hebben in de regio (en opgenomen in onze architectuur) langzamerhand terugkomen in landelijke kaders en afspraken. Zo is de scheiding van data en applicatie een belangrijk uitgangspunt voor ons geweest, dit wordt landelijk ook bevestigd. Wat heb ik hieraan hoor ik je denken? Naast nog een bevestiging is het ook een extra steun in de rug om dit ingewikkelde dossier met alle stakeholders (zorginstellingen, leveranciers, medewerkers, etc) goed te bespreken.

Het gaat vast niet alle maanden zo, maar voor mij is het mooi om nu deze lijntjes bij elkaar te zien komen. Knopen zullen ongetwijfeld weer volgen, maar het voordeel is dat een ontwarde knoop ook weer een duidelijk lijntje is.

Ik wens je een fijne dag.

Florian Visser, directeur Zorgring.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?