Hoe kan de regio Mitz implementeren? Wat is de rol van Zorgring bij het implementeren van Mitz? Wat doet het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VZVZ op het gebied van toestemmingen? Vragen die bij je opkomen zodra je aan Mitz denkt.

Op woensdag 31 januari jongstleden hield het ministerie VWS een kennissessie rondom Mitz speciaal voor regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s). Vanuit Zorgring haakten Sabrine Rector (projectleider), Rob Hoogervorst (programmamanager) en Florian Visser (directeur) aan om onze kennis op peil te houden. We werden tijdens de sessie bijgepraat over Mitz en hebben samen met andere RSO’s nagedacht over de regionale implementatie van Mitz.

In het kort: Wat is Mitz nu precies?
Dé stap naar het verder verbeteren van de gegevensbeschikbaarheid in de zorg! Ketenpartners in de regio Noord-Holland Noord wisselen op grote schaal patiëntgegevens uit. Het is van essentieel belang om toestemming te geven voor het delen van medische gegevens binnen de zorgsector. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om gegevens uit te wisselen. Momenteel vindt toestemmingsregistratie veelal lokaal en in eigen bronsystemen plaats. Het gevolg hiervan is dat voor diverse (toekomstige) uitwisselingen nog geen toestemmingskeuze is geregistreerd, daardoor wordt het acute zorgproces niet voldoende ondersteund. Met als doel om dit te stroomlijnen, is er binnen de zorg een nieuw registratieproces ontwikkeld. Dit proces stelt elke Nederlander in staat om hun eigen keuzes met betrekking tot toestemming in te voeren en te beheren via de gratis online toestemmingsvoorziening Mitz. Mitz is een generieke landelijke voorziening waarin de patiënt zelf eenvoudig toestemming kan registreren en beheren. De toestemmingskeuzes van alle Nederlanders, voor elke sector binnen de zorg, kunnen zo worden vastgelegd. En wellicht nog belangrijker, de bronsystemen kunnen eenvoudig gekoppeld worden waardoor zorgverleners altijd de meest actuele toestemmingsregistratie gebruiken en digitale uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt.

Wat gaan we doen?
In onze regio, Noord-Holland Noord, zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over het toepassen van generieke voorzieningen in onze regioarchitectuur. Het implementeren van de toestemmingsvoorziening Mitz is dan ook een belangrijk speerpunt. 

Omdat er een grote afhankelijkheid is van de leveranciers van uitwisselings- en informatiesystemen, is er in onze regio besloten om de strategie en planning van VZVZ en VWS te volgen. De leveranciers van de bronsystemen van Huisartsen, Apotheken en Huisartsposten zijn op dit moment druk bezig om aanpassingen door te voeren en naar verwachting zijn uiterlijk Q2 2024 alle bronsystemen technisch ready om over te gaan op Mitz. Vanaf deze periode zullen we met een aantal pilot huisartsen en apotheken de stap naar Mitz gaan zetten. Wanneer dit succesvol is afgerond, gaan we opschalen, met als doel eind 2024 75% van de huisartsen, apotheken en huisartsposten aangesloten te hebben op Mitz. Maar dat is niet alles. Ook de ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGZ zijn belangrijk in onze regio. Voor deze zorginstellingen starten we een voorbereidingstraject, om zo op het moment dat ook deze bronsystemen ready zijn, direct te kunnen schakelen en op die manier de gehele regio aangesloten te krijgen op Mitz. Ambitieus maar een mooie stap voorwaarts naar het verbeteren van gegevensbeschikbaarheid in de zorg!

Contact
Heb je vragen over hoe wij de aansluiting op Mitz met jou gaan realiseren of heb je omtrent Mitz andere vragen? Neem dan contact op met projectleider Sabrine Rector via mail projecten@zorgring.nl.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?