Goed nieuws! Noord-Holland (RSO Zorgring) is samen met Utrecht (RSO Trijn) door RSO Nederland uitgekozen om de eerste gecontroleerde livegangen Mitz te begeleiden. 

Wat is Mitz?
Mitz is een gemeenschappelijke voorziening en wordt hét landelijke toestemmingsregister waarmee burgers zelf online hun toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens kunnen beheren. Mitz wordt door de zorgkoepels en het ministerie van VWS ondersteund als de online toestemmingsvoorziening. De 1e lijns zorgaanbieders, Huisartsen, apotheken en apotheekhoudende huisartsen met informatiesystemen (XIS)  van Pharmacom, Medicom, Scipio, Sanday Huisarts, -VDF, -ASP, -APRO, CGM Huisarts, CGM Apotheek, Bricks en Vidivici kunnen vanaf juli gaan koppelen met Mitz, hét landelijke toestemmingsregister!

Waarom deze “tussenfase” alias gecontroleerde brede uitrol (GBU)?
De zorgaanbieders met informatiesystemen (XIS) van diverse leveranciers kunnen participeren tijdens de GBU. Tijdens de GBU wordt in een vastgestelde periode een groep eerstelijns zorgaanbieders (huisarts en apotheken) uitgenodigd om aan te sluiten op Mitz. Op deze manier wordt er in een gecontroleerde setting ervaring opgedaan met de verwerking van grotere aantallen migraties, de capaciteit van het LSP, het contracteringsproces met de zorgaanbieder, de communicatie vanuit verschillende kanalen richting zorgaanbieder en burger en de samenwerking en informatiedeling tussen regionale samenwerkingspartners.

 Wat wordt er van de zorgaanbieder verwacht

  • Tekenen van het contract: om gebruik te maken van Mitz moeten er twee contracten worden getekend
  • Aanpassen van het werkproces: nu wordt toestemming gevraagd door de zorgverlener, straks legt de patiënt zelf zijn toestemmingskeuze vast en beheert deze via MijnMitz.nl
  • Opvolgen van aanwijzingen XIS-leveranciers voor aansluiting op Mitz met migratie van huidige (LSP)toestemmingen
  • Informeren patiënten: Wat is Mitz? Voordelen Mitz voor patiënt en belangrijk om te laten weten dat jij al gekoppeld bent met Mitz


Wat levert het de zorgaanbieder op?

  • Minder vragen van patiënt over te verlenen toestemming: toestemming wordt door patiënt over de zorgketen heen gegeven en niet meer specifiek voor 1 zorgaanbieder
  • Minder administratieve lasten voor de zorgaanbieders
  • Door gebruik van Mitz blijven zorgaanbieders voldoen aan regio architectuur en huidige en toekomstige wet- en regelgeving
  • Betere kwaliteit van zorg voor de patiënten
  • Blijvende mogelijkheid om patiënten te helpen met toestemmingen


De rol van Zorgring
Wat doet Zorgring precies? Wij benaderen en selecteren huisartspraktijken en apothekers om mee te doen met deze livegang, begeleiden het proces, implementeren, verzorgen de voorlichting en evalueren. We werken hierin nauw samen met VZVZ, zij beheren Mitz en voor de livegang werken we innig samen met het implementatieteam van VZVZ. Een mooie en verantwoordelijke rol waarmee we samen concrete stappen zetten naar het implementeren van Mitz in onze regio.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze livegang, heb je vragen of naar aanleiding van het lezen van dit artikel de wens om voorop mee te lopen en als een van de eerste 1e lijns zorgaanbieders over te gaan op Mitz? Neem dan contact met Projectleider Sabrine Rector via projecten@zorgring.nl 

 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?