Al eerder schreef ik hier over ritme en regelmaat, het terugkeren van cycli waar wij binnen al onze organisaties mee te maken hebben. Het goede nieuws in deze is dat deze regelmatige structuren zorgen voor orde in de werkzaamheden die we moeten uitvoeren. Deze orde in de werkzaamheden helpt ons weer om voorspelbaar te zijn; voorspelbaar zowel naar interne als naar externe relaties.

Is deze voorspelbaarheid altijd gewenst? Dit zal ongetwijfeld een onderwerp van discussie zijn en afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Het gezegde ‘maart roert zijn staart’ is bekend; maar vind ik het daarmee fijn dat we nu weer vorst en (natte) sneeuw hebben? Persoonlijk heb ik een voorkeur voor een ander weertype, ondanks dat dit weerbeeld bij de regelmaat der dingen hoort.

In de regelmaat der dingen zijn we nu bezig met het afsluiten van 2022, het opstellen van de rapportages voor het jaarplan 2023 en de maandelijkse verantwoordingen opstarten. Goede structuren die ons dus helpen. Is ons werk zo regelmatig? Verre van dat moet ik eerlijkheidshalve bekennen. In iedere regelmatige cyclus zitten hobbels, bergen en dalen die zorgen voor genoeg uitdaging.

Gesproken over bergen; over 2 weken is er weer een bestuursvergadering van Zorgring. Het bestuur van Zorgring komt 4x per jaar bijeen. Tijdens deze bestuursvergadering worden besluiten genomen over beleidsrichtingen, gesproken over te voeren verkenningen en de strategische koers bepaald en bijgestuurd. Dit terugkerende fenomeen zorgt ervoor dat we kort op de bal met elkaar kunnen bijsturen en presteren.

Is het verder saai? Ook hier kan ik (gelukkig) ontkennend antwoorden: strubbelingen met leveranciers, het oplijnen van de zorginstellingen in de regio, het bepalen van de gezamenlijke ambitie en de stip op de horizon: allemaal werkzaamheden met flinke bergen en dalen. Never a dull moment dus…

En voor u? Ik hoop dat u net zoveel regelmaat met bergen en dalen ervaart als bij ons. Dan is het in ieder geval nooit saai en wordt er volop gepresteerd.

Ik wens u een fijne werkdag met veel regelmaat, bergen en dalen.

Florian Visser

Directeur Zorgring.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?