Regioarchitectuur

Regionale Samenwerking

Regionale samenwerking

RSO* Zorgring is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van transmurale digitale gegevensuitwisseling. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen wij ervoor dat patiënt & cliënt gegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen.

We zijn een kenniscentrum van de digitale gegevensuitwisseling in Noord Holland Noord en hebben te maken met zorgconsumenten, zorgprofessionals, zorg & behandelmanagers, ICT-afdelingen, ICT- leveranciers.

We werken samen met andere regionale én landelijke partijen.

Wij hebben een regie functie en bouwen zelf geen software of hardware, wij brengen mensen bij elkaar en zoeken samen met hen de best passende digitale gegevensuitwisseling in de keten.

Voordelen van regionale samenwerking

  • Complete informatievoorziening voor zorgprofessionals
  • Betere ketensamenwerking
  • Effectievere inzet van mensen en middelen
  • Meer betrokken patiënten en cliënten
  • Pro-actieve monitoring en verbetering van ketencommunicatie
  • Betere aansluiting met andere regio’s, RSO Nederland en landelijke ontwikkelingen
  • Gezamenlijke leverancierselecties en benutten inkoop/schaal voordelen

*RSO staat voor Regionale Samenwerkings Organisatie.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Tel.: 072 541 30 70
info@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?