Geen handmatig (incl. robot) overtypen van ontvangen gegevens

PrincipeGeen handmatig (incl. robot) overtypen van ontvangen gegevensNummerNHN-008
ToelichtingDe informatie-uitwisseling verloopt geheel automatisch, zonder tussenkomst van de mens. Het ontvangende systeem kan de gegevens automatisch verwerken.
RationaleProcessen kunnen maximaal geautomatiseerd worden doordat data machine leesbaar is (machines de data begrijpen) zonder daarbij de leesbaarheid van deze data voor mensen uit het oog te verliezen.

Dit opent ook mogelijkheden van data-analyse en data-science (secundair gebruik).
Implicaties

  • De definitie van- en nadere toelichting op het principe ‘machine leesbaar’ wordt onverkort overgenomen uit DIZRA.


Uitzonderingen
ReferentieDIZRA (2020) en afgeleid van de principes in het Onderzoek landelijk netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?