Op maandag 22 januari jongstleden ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de IZA-partijen in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. De elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, en daarmee databeschikbaarheid,  is hierdoor een stuk dichterbij.

Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Het landelijk delen en hergebruiken van gegevens is nu nog beperkt mogelijk. Om dit te realiseren moeten de realisatie en implementatie van randvoorwaarden van gegevensuitwisseling (Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk) worden versneld. 

Met het uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Ook het maken van afwijkende keuzes die landelijke gegevensuitwisseling vertragen worden met dit akkoord voorkomen. 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?