Het programma Met Spoed Beschikbaar is drie jaar geleden gestart om versnelling aan te brengen in de implementatie van digitale gegevensuitwisseling volgens de richtlijn acute zorg. In het kwaliteitskader spoedzorg, dat door alle betrokken partijen in de acute zorg is ondertekend, is benoemd dat alle zorgverleners in de acute zorg aan deze richtlijn moeten voldoen. De wettelijke implementatiedatum hiervan is 1 augustus 2023.

Via het programma wordt ondersteuning geboden aan zorgaanbieders die versneld aan de slag willen met de realisatie en implementatie van de gegevensuitwisseling, de zogenoemde koplopers. In onze regio behoorden huisartsenorganisatie HKN en Noordwest Ziekenhuisgroep tot de koplopers, zij hebben in 2022 de huisartsverwijzing tussen HAP en SEH gerealiseerd in de Kop van Noord Holland.

Het programma Met Spoed Beschikbaar stopt formeel per juli dit jaar, de implementatie van de gegevensuitwisseling is echter nog niet afgerond. In de regio Noord Holland Noord wordt door de ketenpartners hard gewerkt om de uitwisseling van de berichten tussen de huisartsenposten en de SEH en tussen de ambulancevoorzieningen en de SEH te realiseren. Wanneer alle koplopertrajecten in het land zijn afgerond en alle berichten via alle leveranciers kunnen worden uitgewisseld, kan ook in onze regio verder worden opgeschaald zodat alle zorgaanbieders van spoedzorg gaan voldoen aan de richtlijn acute zorg.

Zorgring is onlangs gestart in de rol van regionaal coördinator voor het programma in Noord Holland Noord. Doel is de projectleiders in onze regio waar nodig faciliteren bij het uitvoeren van de implementatie via kennisdeling en verbinding.

Heb je vragen over het programma of hoe het ermee staat in onze regio? Mail dan naar Marlies Peters, regionaal coördinator Met Spoed Beschikbaar via projecten@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?